Voorstel Europese Commissie wijzigt landbouwsteun

De Europese Commissie stelt veranderingen voor omtrent de regels voor overheidssteun aan de landbouw. Daardoor moet het bedrag verhoogd worden dat nationale autoriteiten mogen toekennen aan telers zonder de noodzaak van eerdere toestemming. Het voorstel wil het maximale steunbedrag verhogen van 15.000 naar 25.000 euro over drie jaar per bedrijf. Het is een reactie op oproepen van Europese lidstaten om de steun aan telers te verbeteren en tegelijkertijd de administratieve last te verlagen zonder werkelijk de markt te verstoren. 

In het voorstel wordt het landelijke maximale bedrag aan hulp tevens begrensd tot 1,5 procent van de nationale landbouwproductie over dezelfde drie jaar. Dat is een stijging van 1 procent ten op zichte van de huidige regels. Eveneens wordt voorgesteld dat lidstaten het totale bedrag aan steun aan een enkele landbouwsector in het bijzonder vaststellen op 50 procent om de invloed op de handel tussen lidstaten te beperken en om verstoring van de concurrentie te voorkomen. 

Tenslotte moet volgens de nieuwe regels verplicht op landniveau in centrale registers vastgelegd worden welke minimale steun wordt toegekend om de verstrekking en monitoring van de steun te vereenvoudigen en te verbeteren.

Volgens de huidige regels voor de minimale landbouwsteun is het nationale autoriteiten toegestaan om kleine bedragen ter ondersteuning van landbouwbedrijven toe te kennen zonder initiële berichtgeving aan de Europese Commissie. Dergelijke steun is erg nuttig gebleken in crisistijden en het stelt autoriteiten in staat om snel en effectief kwetsbare telers te ondersteunen. 

Momenteel verzamelt de Commissie feedback op de voorgestelde verandering. Deze consultatie is voornamelijk gericht op publieke autoriteiten in de EU die eerdere ervaring hebben met het verstrekken van overheidssteun onder de nu geldende minimale steun regels. Deze consultatie loopt tot en met 16 april 2018. 

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2018