"Bio-pioniers zijn opgesloten in de mainstream"

Hoe de zakenwereld biologische aspiraties de kop indrukt

Waarom laten zoveel biologische pioniers zich overnemen doorgrote multinationals? Ronald van Marlen heeft wel een idee. "Zou het kunnenzijn dat ze moe zijn van het vechten tegen de macht van het voedselsysteem? Datze daar simpelweg niet tegenop kunnen?" Ronald baseert dit idee op de mening van Britsefeministische schrijfster Sara Ahmed, die schreef dat (in het gevecht omgeslachtsgelijkheid) "macht werkt door uitputting".

"Toen ik dit voor het eerst hoorde, ging er een lampje branden.Ik dacht: dat is het. We verliezen de strijd omdat we uitgeput zijn. Al diemensen die ooit dat vuur in zich hadden, zijn inmiddels 55 jaar oud.Uiteindelijk geef je het gewoon op."

Ronald maakt zich vooral zorgen over de gevolgen van de recente hoeveelheidovernames van belangrijke biologische bedrijven. Dit was dan ook het onderwerp van zijn presentatie - The Silent Takeover -tijdens de BIOFACH, die in februari plaatsvond.


Ronald van Marlen aan het woord tijdens het Demetercongres in 2017.

Zijn we tevreden als mainstreamers?

"Zijn we tevreden als mainstreamers?", vroeg Ronald de volleconferentiezaal, voordat hij aan een 50 minuten durend betoog begint waarom,als we dat wel zouden zijn, vooral niet tevreden zouden moeten zijn.

Hij benoemde eerst de publicatie van Rachel Carson'sboek Silent Spring, dat voor het eerst in kaart bracht hoe chemische bestrijdingsmiddelen het ecosysteem kapot maken. "Dat boek zette de wereld op zijn kop. Carson maakteduidelijk waarom de vogels niet meer floten in de lente. DDT (eenbestrijdingsmiddel) maakte alles kapot. Ik gebruik het woord 'stil' in mijnbetoog, omdat de huidige overname van de biologische sector een stil proces is."

Ronald wil dat we de term 'biologische beweging'herontdekken. "Mensen zullen je vertellen, 'het gaat om de markt'. En het iswaar dat biologisch een onderdeel van de markt is geworden. Maar het gaat ooknog steeds om de beweging. En ik wil de interactie tussen deze twee onderdelenmet jullie delen."

De vier principes van biologisch

Ronald gaf aan dat terwijl de biologische sectormainstream is geworden, het zijn idealen is gaan verliezen. "De basisprincipesvan biologisch waren gericht op verandering, niet op het worden van eenmainstream beweging. Vier simpele principes - gezondheid, ecologie, eerlijkheiden zorg dragen - staan voor een baanbrekende manier van denken. En met dezevier principes kunnen we van de wereld een betere plek maken."

Maar wanneer biologisch de standaard wordt, zegt hij, wordendeze principes gereduceerd - of vallen ze helemaal weg. Vaak, zegt Ronald,worden de vier principes van biologisch gereduceerd tot één: het principe vanecologie. "Dit gaat om de productiemethode en het is belangrijk - het is hoe jeeen biologisch logo van de EU of USDA krijgt. Maar het is slechts een kleinonderdeel van waar biologisch voor staat."

Gebaseerd op documenten

"We gaan steeds meer naar een situatie waarin een bewegingiets wordt dat je door middel van een microscoop kunt bevestigen. De microscoopzegt 'Het is biologisch!'. We gaan van een procesgebaseerde oriëntatie,gebaseerd op vier holistische principes die gecreëerd zijn om een impact tehebben naar een eindproduct oriëntatie die het biologische aspect met eenmicroscoop moet verifiëren. Deze methode is dan alleen nog maar gebaseerd opdocumenten. Op deze manier wordt biologisch gereduceerd tot een techniek diegestript is van zijn sociale aspiraties."

Opgesloten pioniers

"Het was nooit de bedoeling om onderdeel van het regime teworden. Voormalig biologische pioniers die onderdeel van het regime zijngeworden zonder dat ze zich hier bewust van waren, zijn nu opgesloten in demainstream regimes die ze ooit wilden doorbreken."

Kijkend naar de recente overnames van biologische bedrijvenvraagt hij zich af: "Zaten deze bedrijven in financiële problemen,moesten ze daarom verkopen? En op welke vraag is Nestlé, Unilever of Amazon hetantwoord?"

De grip, die een handvol multinationale voedings- endrankencorporaties op de wereldwijde voedselketen heeft, wordt bevestigd door deovername van biologische merken, beweert hij. "Een beweging diegebaseerd is op principes en waarden wordt gekocht door een markt om omzet tecreëren."

Nieuwe denkwijzen

Ronald wil dat de biologische beweging zijn rol alsbrenger van positieve verandering nieuw leven inblaast. Dit kan beginnen door 'eenpodium te geven aan mensen met nieuwe denkwijzen'. "Er komen steeds meer nieuwe denkwijzen. Jongeren richtenzich op vroegere ideeën van vertrouwen en zij zien een groeiende rol van PSG(Participatory Guarantee Systems) projecten. Dit zijn de nieuwe niche innovators en zij stellen vragen over de huidige markt. Een gezonde beweging maakt ruimte voor deze mensen en dezemanier van denken. Zij zijn geen voorstander van het huidige systeem, zijwillen iets nieuws - en ze hebben helemaal gelijk."

Hij sloot af met een biologisch survival plan:
  • Blijf opletten (zorg dat je geen opgesloten pionier wordt)
  • Sluit je aan bij anderen (vooral degenen met nieuwe denkwijzen)
  • Debatteer over iedere positierapport
  • Lees Organic 3.0 en kijk of je het er mee eens bent 
  • Probeer volgens de vier biologische principes te leven
  • Wees niet naïef over macht

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:

Reacties:


Tegenover de uitgeputte 55 plussers moeten jongeren staan. Ze zijn gevoelig voor gezondheid - hypes? vega enz.
Hoe krijg je ze warm voor een meer holistische benadering, m.a.w.milieu?
martha, Den Bosch - 2018/03/12 14:58:14.000


Biologisch heeft een klein aandeel in de totale markt daardoor absurde hoge prijzen in appelteelt is het niet meer dan 2%
jpk, deil - 2018/03/16 15:44:56.000


Tja, grof geld verdienen is mainstream. De andere manier van doen d.m.v. de principes van biologisch boeren is prima, toch moet je ook daarin zien te kunnen overleven met een kleinere afzetmarkt. Uiteindelijk wordt dat ook weer gewoon behandeld door de markt/overheid als elke andere bedrijfsvoering. Zolang je een groeiende groep consumenten (eindgebruikers) mee hebt moet het te doen zijn.
Wilco van Vuure, Zutphen - 2018/03/19 17:35:44.000© BioJournaal.nl 2018