Tineke van den Berg tijdens BD-jubileumcongres:

"Opdat de mens zon wordt voor de aarde"

Zo'n 150 licentiehouders en direct betrokkenen bij de biodynamische beweging kwamen gisteren 8 november in Antropia bijeen ter voorbereiding van het 100 jarig jubileum in 2024. Dansgroep Dedae toonde de kracht van hun Aardedans als één van de vele ideeën en ingrediënten om in het jublieumjaar vooral ervaringen en beleving te gaan bieden rond onze boerderijen en in en rond biologische winkels.

Links: Tineke van den Berg, voorzitter Demeter over de betekenis van biodynamische landbouw. Rechts: Het biodynamische buffet na afloop was van hoge kwaliteit en aanleiding voor uitvoerige gesprekken.

Voorzitter van Stichting Demeter Tineke van den Berg gaf in een uitvoerig biografisch getint betoog aan waarom de biodynamische landbouw ook in Nederland meer ruimte verdient:

"De gangbare, industriële landbouw is immers failliet verklaard. Met hier en daar een emissiearme vloer of stalluchtfilter, gaan we dat niet oplossen. Ook de technische bio landbouw, voor zover op gangbaar denken gebaseerd, gaat de oplossing niet brengen. Is het misschien hier in West-Europa behalve de ontwrichting van voedselsysteem, landschap en klimaat, ook de sociale armoede van onze samenleving, waar biodynamische landbouw een antwoord op geven kan?

Ik ben ervan overtuigd. Van het begin af aan en steeds meer. Ik zie het op onze boerenmarkt, in de zorgwerkplaats en op het woonerf: de biodynamische boerderij maakt andere manieren van wonen, werken en leven mogelijk.

Wat is dan het geheim van biodynamische landbouw?

Bij de ingang van het Voorhuis op onze boerderij hangt sinds jaar en dag deze spreuk:

Van de zon door de aarde voor de mens.
Opdat de mens zon wordt voor de aarde.

Gaandeweg door de jaren heen is deze spreuk steeds meer voor me gaan betekenen. Ben ik er steeds meer in gaan lezen. Het gaat over voedselproductie, zeker. En over zorg voor de aarde. En zorg voor elkaar. Maar net zoals je in de Landbouwcursus bij iedere keer lezen weer nieuwe inzichten opdoet, gaat deze spreuk ook steeds meer zeggen, als je er mee leeft. Dan gaat het ook over de ontwikkeling van de mens en van de aarde in geestelijke zin. En over de verantwoordelijkheid en de unieke mogelijkheid die de mens heeft om de aarde verder te brengen in haar ontwikkeling.

Dat is voor mij de bedoeling van BD-landbouw: naast uitwaaieren en uitbreiden over de wereld, moeten we ook verdiepen, onderzoeken, grenzen verleggen, nieuwe stappen zetten, ontwikkelen. Dat alles vanuit een diep weten, vanuit een grote kennis van de bron. En die bron is springlevend en hoogst actueel. Daarin ligt nog voor decennia nieuwe landbouwimpuls besloten. Daarom betekent 100 jaar bd-landbouw voor mij: voorwaarts naar die bron."

Tineke ging verder uitgebreid in op het belang van het boek van bd-pionier Manfred Klett. Dit boek komt in de Nederlandse vertaling uit bij het Eeuwfeest op Warmonderhof met Pinksteren onder de titel: ‘Van agro-industrie naar landbouwkunst’. Klett schetst de ontwikkeling van de biodynamische landbouw vanaf haar ontstaan, maar ook vanuit de grote culturen die hieraan voorafgingen. Daarnaast is het ook een diepgaande beschrijving vanuit de praktijk op alle facetten van de landbouw en Tineke moedigt ons allen aan tot 'Klett- lezen' in groepjes vanaf volgend najaar.

Aardedans van Dedae.

De middag was verder opgezet als een soort 'menukaart' voor activiteiten en ideeën, waaronder bijvoorbeeld de Diermonologen van Wim van Oort. Demeter bedrijven kunnen tot 15 december inschrijven op voorstellingen van Aardedans en Diermonologen die onder andere gesubsidieerd worden door de Triodos Foundation.

Bert van Ruitenbeek, directeur Stichting Demeter lichtte de doelen van het jublieumjaar toe. Namelijk onze zichtbaarheid vergroten, met een duidelijke koppeling van biodynamisch aan het Demeter keurmerk en het inspireren en verbinden van burgers/consumenten op al die krachtplekken die gedurende de afgelopen decennia zijn opgebouwd. Er komt ook in hoge oplage een jubileumkrant uit.

Leen Janmaat leidt de discussie bij de lichentiehoudersbijeenkomst.

De dag werd afgesloten met een licentiehoudersbijjeenkomst waar onder leiding van Leen Janmaat gesproken werd over de toekomst van certificering, de ontwikkeling van de markt en kennisdeling en ontwikkeling. Er werden afspraken gemaakt over vervolgbijeenkomsten met onze akkerbouwers en ideeën uitgewisseld om ook CSA-achtige bedrijven aan Demeter te kunnen koppelen en ook verder te werken aan afzetvergroting. Collegiale Inspiratie om licentiehouders uit de handel en verwerking te verbinden kan daar ook rol in spelen Tenslotte was ook de aansluiting met jonge boeren een belangrijk aandachtspunt.

Reacties en ideeën voor het jubileumjaar zijn welkom.

Voor meer informatie:
Bert van Ruitenbeek
Stichting Demeter
Diederichslaan 25d
3971 PA Driebergen
0343 522355
bert@stichtingdemeter.nl
www.stichtingdemeter.nl


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven