Demo Ecologisch slootschonen: 26 oktober in Tytsjerk

Op 26 oktober aanstaande van 13:30 – 16:00 uur vindt er een demo Ecologisch slootschonen plaats in Tytsjerk; hoe en waarom moet én kan er anders geschoond worden? We organiseren deze bijeenkomst in samenwerking met agrarisch collectief Noardlike Fryske Wâlden, Wetterskip Fryslân en met Cumela, dit is de brancheorganisatie voor loonwerkers.

Ecologisch slootschonen is een andere term voor natuurvriendelijk schonen, er wordt hierbij rekening gehouden met het behoud van de flora en fauna in de watergang. Sloten worden in het najaar geschoond om de doorvoer van water op peil te houden, tegenwoordig is er steeds meer noodzaak om in tijden van droogte aan waterberging te doen. Wat is dan een handige en ook nog ecologisch verantwoorde aanpak?

Sprekers
De sprekers tijdens de bijeenkomst zijn afkomstig van de volgende organisaties:

  • Living Lab Fryslân over de aanpak om dit thema meer op de kaart te zetten en de boeren en loonwerkers te stimuleren om over te gaan tot concretisering.
  • Boer Koopmans over waarom hij op deze wijze zijn sloten schoont en aan kruidenrijk randenbeheer doet en zijn praktische aanpak.
  • Agrarisch collectief Noardlike Fryske Wâlden over het belang van slootschonen en de beheerpakketten die hiervoor mogelijk zijn vanuit het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb)
  • Wetterskip Fryslân over haar visie op dit onderwerp en de impact op de ecologie.

Waarom ecologisch slootschonen?
Steeds meer boeren en loonwerkers hebben oog voor het creëren van meer biodiversiteit, maar zijn nog zoekende naar mogelijkheden om hier invulling aan te geven. Door ecologisch te schonen wordt een flinke boost aan het leven in en rondom de sloot gegeven. Door het materiaal (de maaikorf, ecoreiniger en/of baggerpomp) op de juiste werkwijze in te zetten krijgen slootdieren de kans om te vluchten. Een deel van de waterplanten mag in de sloot blijven staan en tijdens het schonen worden wortels van planten zo min mogelijk beschadigd. Hierdoor wordt de biodiversiteit in de sloot substantieel vergroot. Door het slootmateriaal niet in het talud maar op of over de insteek af te zetten is er minder uitspoeling van voedingsstoffen naar de sloot.

Rûchte is it nije moai
Na afloop van de bijeenkomst kunnen de deelnemende boeren een bordje met de tekst 'Rûchte is it nije moai' ontvangen als zij actief zijn met deze ecologisch verantwoorde wijze van slootschonen en/of met andere wijzen van natuurinclusieve landbouw.

Met de bordjes kunnen boeren laten zien dat ‘rûchte’ een bewuste keuze is, dit hoort bij natuurinclusieve landbouw en zo wordt meer biodiversiteit gerealiseerd. Boeren die deze duurzame vorm van landbouw bedrijven en naast fiets- en/of wandelpaden / autowegen zijn gevestigd, kunnen het bord in de betreffende strook plaatsen. Zo doen zij aan kennisoverdracht en creëren ze bewustwording bij burgers en andere voorbijgangers.

Samenwerkende partijen
Ecologisch slootschonen was twee jaar geleden voor Living Lab een hoofdthema, toen is er een reeks demo’s voor georganiseerd en een inspiratieposter voor ontwikkeld. Pro-actief wordt op dit thema samengewerkt met Wetterskip Fryslân, Cumela (brancheorganisatie voor loonbedrijven) en de agrarische collectieven. Allen leveren vanuit hun rol een bijdrage om dit thema op de agenda’s en vooral ook in de concrete uitvoering te brengen bij boeren en loonwerkers.

Jelle Pilat (projectadviseur agrarisch collectief Noardlike Fryske Wâlden) vertelt: "Het slootschonen dat eventueel in combinatie met een kruidenrijke rand kan worden aangevraagd is in onze regio een vrij nieuw beheerpakket. Het niet voor 100% schonen van watergangen is voor boeren en uitvoerders om die reden dan ook vrij nieuw. Door iets te laten staan kan iedereen op een eenvoudige manier zijn bijdrage leveren aan zowel biodiversiteit als waterkwaliteit, zonder dat er negatieve effecten voor de waterafvoer zijn."

Fokelien Looijnga (ecoloog Wetterskip Fryslân) geeft aan: "Ieder najaar hekkelen we de hoofdwatergangen zodat een goede doorstroming van water gewaarborgd blijft. waarbij we op veel plekken ook rekening houden met al het waterleven door middel van ecologisch (sloot)schonen. We krijgen hierdoor steeds meer ervaring met ecologisch schonen. Goed voor de waterkwaliteit en het leven in en rond de sloot!"

De bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Aanwezigheid
Mocht u aanwezig willen zijn bij deze bijeenkomst wilt u dan uw bezoek vooraf aanmelden?

Klik hier voor meer informatie over Living Lab Fryslân.

Contactpersoon: Carla Boonstra - 06 8398 0000, cboonstra@livinglabfryslan.frl

En hier is meer informatie over de demo te vinden.

Klik hier voor aanmelden.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven