Slotsymposium Koplopers in Kringlooplandbouw: 7 december

De biologische sector heeft als ambitie om de kringloop zo ver mogelijk te sluiten. In het project Koplopers in Kringlooplandbouw is samen met Biohuis, onderzocht wat hier voor nodig is. Via verschillende pilots hebben boeren, tuinders, verwerkers en andere betrokkenen veel geleerd over regionaal voer, residu vrij strooisel en efficiënt mestgebruik.

Bent u benieuwd naar de praktische resultaten uit de pilots? Of wilt u weten welke concrete ambities we als biologische sector op de korte termijn hebben om de kringloop verder de sluiten? U hoort er alles over tijdens dit slotsymposium.

Datum : 7 december 2023
Tijd : 10:00 uur tot 14:00 uur (inclusief lunch)
Locatie : De Essenburcht
Adres : Schoonbeekhof 1, 3774 DA Kootwijkerbroek

Naar 100% residuarm strooisel, hoe dan?
Tijdens deze workshop gaan de aanwezigen samen in gesprek over het strooisel vraagstuk en de rol die dit speelt op uw bedrijf. Welke kansen liggen er op uw bedrijf of samenwerking om hier stappen in te zetten? De mogelijke bijdrage van alternatieven voor tarwe stro zullen behandeld worden. Tijdens deze sessie hoort u de ervaringen van pilotdeelnemers in de teelt en gebruik van Miscanthus en natuurmaaisel als strooisel.

Regionaler krachtvoer, haalbaar? Stappen zetten in samenwerking
Verschillende veehouders en akkerbouwers hebben de laatste jaren een krachtvoerteelt toegevoegd aan hun samenwerking. Wat zijn de lessen die zij geleerd hebben? Is het economisch haalbaar? Wat is er wel en niet mogelijk als het gaat om het regionaliseren van het veevoer voor de biologische sector als geheel?

Op naar 100% biologische mest
Tijdens deze sessie worden de resultaten van de pilot naar efficiënte bemesting in de biologische akkerbouw en vollegronds-groenteteelt gepresenteerd. Welke algemene lessen zijn er te trekken uit de pilotbedrijven om efficiënter om te gaan met de beschikbare biologische mest? Besproken zal worden of dit voldoende perspectief biedt om de komende jaren het aandeel gangbare mest te verlagen.

Over het project Koplopers in Kringlooplandbouw
Het project Koplopers in Kringlooplandbouw (KIK) is opgezet in samenwerking met Biohuis en ondersteunt de ambitie van de biologische sector om de kringloop van nutriënten zo snel en zo veel mogelijk te sluiten. De afgelopen jaren heeft deze ambitie meer urgentie gekregen door onderzoeksresultaten waarin blijkt dat residu van gewasbeschermingsmiddelen onder andere via gangbaar geteeld stro in biologische mest terecht komt.

Klik hier om meer te lezen over onze activiteiten binnen dit project.

Klik hier voor het aanmeldformulier.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven