Startbudget voor Aanvalsplan Landschap

De komende twee jaar is er 15 miljoen beschikbaar voor de versnelling van het Aanvalsplan Landschap. Hiermee wordt invulling gegeven aan een betere groenblauwe dooradering van het landelijk gebied. Dit bleek op Prinsjesdag uit de cijfers van Miljoenennota, en minister Adema wijdde er diezelfde dag ook een aparte brief aan de Kamer aan.

Bij de realisatie van het Aanvalsplan Landschap wordt aangesloten bij de plannen van de provincies voor het aanleggen van landschapselementen, in het kader van de doelstellingen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) om tot 10% groenblauwe dooradering in 2050 te komen. Hiervoor zijn met name houtige landschapselementen nodig, zoals houtwallen, heggen, hagen, singels en solitaire bomen. Concreet is de ambitie om in de periode tot 2030 zo’n 25.000 hectare nieuwe landschapselementen op landbouwgrond aan te leggen.

Meer budget betekent meer & sneller doelbereik in het landschap
LandschappenNL is blij met het startbudget, maar om de ambities te kunnen realiseren en de beweging naar meer natuurinclusieve landbouw te kunnen ondersteunen, is veel meer nodig. Directeur-bestuurder Hank Bartelink: “De groenblauwe dooradering draagt bij aan de doelen voor klimaat, waterkwaliteit, biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en het behoud en herstel van cultuurhistorisch landschappen. Daarnaast ondersteunt het de beweging naar meer natuurinclusieve landbouw. Oftewel, elke geïnvesteerde euro wordt hier meermaals terugverdiend.”

Het goede nieuws is dat het belang van landschap en investeringen in landschapskwaliteit, politiek en maatschappelijk breed gezien worden. Bartelink: “Herstel en uitbreiding van landschapselementen is een no-regret: het Aanvalsplan Landschap vormt een uitstekend instrumentarium om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Nu is het moment om ook te gaan ‘doen’!”

Ook steun voor andere maatregelen die landbouwtransitie aanduwen
In de brief en de miljoenennota is er ook aandacht voor andere investeringen. Zo worden jonge boeren gesteund om de duurzame weg te kiezen (100 miljoen) en is er 50 miljoen om de biologische markt te bevorderen. Verder wordt de beoogde uitbreiding van het areaal Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) aangehaald, evenals de langjarige contracten (18 jaar). Hiervoor is nog geen budget beschikbaar, maar hopelijk gaat hierover gesproken worden bij de begrotingsbehandeling van LNV. Bartelink: “Het is van groot belang dat het ANLb-areaal wordt uitgebreid (qua areaal en qua pakketten) en dat er een vergoeding komt voor de groenblauwe diensten; maar ook dient het ‘gat’ van 200 miljoen gedicht te worden. Dit alles is hard nodig om echt aan het doelbereik bij te kunnen dragen. Maar eerst maar eens aan de slag!”

Bron: LandschappenNL


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven