Uitbreiding van het bio-areaal in Duitsland pakt ook de watervoorzieningsproblemen aan

De klimaatcrisis wordt gevolgd door een watercrisis. Extreme droogtes en hevige regenval met overstromingen maken duidelijk dat er een golf van problemen op ons afkomt als het gaat om water. Minder aanvulling van grondwater door minder neerslag in de winter is er slechts één van. Over de hele linie zijn dringend tegenmaatregelen nodig. Een gedwongen uitbreiding van biologische grond zou veel negatieve ontwikkelingen tegengaan.

Grondwater is de belangrijkste bron van onze drinkwatervoorziening. In Duitsland wordt ongeveer 70 procent van het drinkwater gewonnen uit grond- en bronwater. Maar droogte en uitstel van neerslagperiodes hebben de afgelopen jaren geleid tot minder aanvulling van het grondwater. En resten van nitraten en pesticiden zorgen ervoor dat het grondwater in slechte kwalitatieve staat verkeert: 33 procent van de grondwaterlichamen heeft geen goede chemische toestand volgens de EU Kaderrichtlijn Water (KRW) door te hoge nitraatconcentraties en andere vervuilende stoffen.

"De niveaus van veel grondwaterlichamen dalen. Dit maakt het waarborgen van de waterkwaliteit nog belangrijker," benadrukt Gerald Wehde, hoofd landbouwbeleid bij Bioland.

De toestand van het oppervlaktewater is ook zorgwekkend. Een recente studie van het Federaal Milieuagentschap (UBA) wijst opnieuw op de veel te hoge vervuiling van onze beken met pesticiden, die vooral ook schadelijk zijn voor de biocoenose van insecten. Oppervlaktewater speelt een steeds belangrijkere rol in deze context, omdat het steeds meer wordt gezuiverd om drinkwater te produceren.

Veel potentieel op landbouwgrond
Bijna de helft van het land in Duitsland wordt gebruikt voor landbouw. Hieruit blijkt het grote potentieel van preventieve bodembescherming en bescherming tegen overstromingen. "We hebben niet alleen sponssteden nodig - we hebben vooral sponslandschappen nodig. En gezonde bodems die in staat zijn om water te absorberen zijn hiervoor de sleutel," zegt Gerald Wehde, hoofd landbouwbeleid bij Bioland. "Biologische landbouw is de meest geschikte preventieve landmaatregel om onze beken, rivieren en grondwatervoorraden te beschermen. Omdat pesticiden en overmatige nitraatinput worden vermeden."

Het resultaat is veel schoner water dat met weinig moeite kan worden gezuiverd tot drinkwater. Dit gaat het erger wordende drinkwatertekort tegen en bespaart kosten voor waterleveranciers en consumenten. "Bovendien absorberen de gezonde, humusrijke organische bodems meer water tijdens zware regens, waardoor de overstromingspieken afnemen," zegt Wehde. Dit bespaart menselijk leed en hoge kosten. "Met aanzienlijk meer biologische landbouw zou de watervoorziening in dit land dus op orde kunnen komen," besluit Wehde.

Wehde vindt dat politici nu aan zet zijn: "Biologische landbouw moet hoge prioriteit krijgen als voorzorgsmaatregel om onze bodems en wateren te beschermen. Daarom moet de doelstelling van de federale regering om tegen 2030 30 procent van de landbouwgrond om te schakelen naar biologische landbouw veel meer tractie krijgen. Eigenlijk zouden alle coalitiepartners hier ook belang bij moeten hebben, want economisch gezien is deze investering de moeite waard."

Bron: Bioland


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven