Boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties roepen op vaart te maken met stikstofaanpak

Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, LTO Nederland, Koninklijke Bouwend Nederland en VNO-NCW/MKB Nederland zijn ervan overtuigd dat door een juiste inzet én krachtige uitvoering van maatregelen, instrumenten en adequate financiële ondersteuning er al veel mogelijk is voor het oplossen van de stikstofproblematiek. Ze roepen de politiek op om cruciale stappen in het stikstofdossier, die na vele jaren van debat eindelijk zijn gezet, nu niet in de ijskast te zetten, maar uit te voeren.

De organisaties doen de volgende oproep:

  • Zet de Aanpak Piekbelasting voor landbouw en industrie – met evenwichtige en gelijktijdige regelingen voor stoppen, extensivering, verplaatsing en innovatie – door en creëer daarmee handelingsperspectief.
  • Stel het Transitiefonds in.
  • Zet provinciale gebiedsprocessen voort, waar in de regio en van onderop burgers, boeren, natuur en industrie een stem hebben in de toekomst van het platteland.
  • Zet de koploperprojecten die in verschillende provincies al zijn gestart en nu al zorgen voor versnelde stikstofreductie en perspectief, voort en bouw deze verder uit.

Breed gedragen plannen uitvoeren
Er liggen plannen met breed draagvlak. Nu moeten we – ook in tijden van een demissionair kabinet – die plannen uitvoeren. Gebeurt dit niet dan is onze zorg dat Nederland op slot blijft en natuur, boeren, ondernemers én huizenzoekers daar de dupe van zijn. Ook de energietransitie-, mobiliteits- en klimaatdoelen zijn voor een volgend kabinet veel moeilijker haalbaar als nu niet wordt doorgepakt.

Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, LTO Nederland, Koninklijke Bouwend Nederland en VNO-NCW/MKB Nederland presenteerden in mei 2021 'Een duurzaam evenwicht' – een versnellingsakkoord stikstofemissiereductie waarin zij gezamenlijk oplossingen voorstellen om uit de stikstofcrisis te komen.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven