Opnieuw 300 hectare biodiverse kruidenrijke graslanden erbij dankzij donateurs

Ook dit seizoen kunnen dankzij de donateurs van Urgenda veehouders weer korting krijgen op kruidenrijke mengsels. Door de donaties kan er voor zeker 300 hectare korting gegeven worden via de campagne 1001ha. Deze extra hectares kruidenrijke graslanden zorgen voor minder gebruik van kunstmest, minder CO2-uitstoot en meer biodiversiteit.Het oorspronkelijke doel van de campagne was 1001 hectare kruidenrijk grasland te realiseren. Inmiddels is de 4004 hectare gepasseerd. Daarmee is zo'n twee miljoen kilo kunstmest en vier miljoen kilo CO2 bespaard. Sinds de start van het nieuwe seizoen konden melkveehouders dankzij subsidies in onder andere Zeeland, Gelderland, Zuid-Holland, Limburg, Friesland en Drenthe en diverse gemeenten aan de campagne meedoen. Met deze nieuwe bijdrage van Urgenda kunnen boeren in de rest van het land vanaf vandaag ook weer met korting bestellen.

6 zaadleveranciers, 23 mengsels
In oktober 2020 ging de campagne 1001 hectare kruidenrijk grasland van start door een samenwerking van LTO Nederland, zaadleverancier Pure Graze en Urgenda. Inmiddels is er keuze uit 6 zaadleveranciers en 23 mengsels. Dankzij crowdfunding krijgen melkveehouders fikse korting op deze kruidenrijke grasmengsels waardoor de prijs dicht tegen die van Engels raaigras komt te liggen. Bovendien krijgen veehouders er gratis begeleiding bij. De drempel voor boeren om eens te experimenteren wordt zo laag. Sinds begin deze maand bieden de zaadleveranciers naast de inzaaimengsels ook doorzaaimengsels aan. Zo kunnen boeren kiezen: verandert het land van functie, bijvoorbeeld van maïs naar gras, dan kiest hij voor inzaaien. Heeft de boer nog een goede grasmat, dan is doorzaaien een duurzame optie omdat de bodem minder hoeft te worden bewerkt.

Voordelen kruidenrijk grasland
In de mengsels zitten onder meer klavers, die zelf stikstof binden uit de lucht. Daardoor kan (kunst)mestgebruik op kruidenrijke percelen flink worden teruggedrongen. Iedere hectare kruidenrijk scheelt 500 kilo stikstofkunstmest, 1.000 kilo CO2 en zorgt voor meer biodiversiteit, gezondere koeien en een gezondere bodem. Bovendien scheelt dit hoge (kunst)mestkosten. Uit een enquête onder deelnemende melkveehouders blijkt dat zij zeer positief zijn over de productie van hun kruidenrijke percelen: 97% van de melkveehouders geeft aan dat de productie bij kruidenrijk grasland hetzelfde of beter is geworden. Bovendien waren de kruidenrijke percelen volgens een meerderheid van de melkveehouders 'veel beter' tegen droogte bestand. Ook voor insecten blijkt kruidenrijk grasland een doeltreffende maatregel: ruim driekwart van de melkveehouders neemt meer insecten waar op kruidenrijke percelen dan op andere percelen.

Verreweg de meeste melkveehouders (91%) geven aan dat ze na twee of drie jaar nog steeds tevreden tot zeer tevreden zijn over hun kruidenrijke percelen. Ruim driekwart van de melkveehouders geeft aan in het vervolg meer percelen met kruidenrijke mengsels in te willen zaaien.

Gelderland en Brabant voorop
Gelderland en Brabant zijn tot nu toe de landelijke koplopers in de campagne. In Brabant werd al 800 hectare kruidenrijk grasland gerealiseerd, in Gelderland ruim 750.

1001ha groenbemesters
Urgenda en ZLTO startten in 2022 samen met de provincie Zeeland een gelijksoortige campagne voor soortenrijke groenbemestermengsels voor akkerbouwers. Deze campagne is inmiddels landelijk opgeschaald: in heel het land kunnen akkerbouwers groenbemestermengsels met fikse korting bestellen via de website.

Voor meer informatie: www.1001ha.nl


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven