Totaal beheerd vermogen Triodos Investment Management in het eerste halfjaar van 2023 +3,5%

In het eerste halfjaar van 2023 is het beheerd vermogen van Triodos Investment Management gestegen naar 5,7 miljard euro (ultimo 2022: 5,5 miljard euro). Vergeleken met de eindejaars-cijfers van 2022 is het totaal beheerd vermogen met 3,5% gestegen.

Dick van Ommeren, directievoorzitter van Triodos Investment Management: "We zijn verheugd om te zien dat ons beheerd vermogen in de eerste helft van 2023 weer een opwaartse lijn vertoont als gevolg van de meer gunstigere ontwikkelingen op de financiële markten. Wat de instroom van nieuw kapitaal betreft, zien we nog steeds een tweedeling tussen beursgenoteerde en directe beleggingen. Vooral voor de laatste categorie blijft het beleggerssentiment aan de voorzichtige kant. Als de marktontwikkelingen zich blijven stabiliseren, hebben we er vertrouwen in dat ook dit snel zal verbeteren."

Ontwikkelingen Triodos beleggingsfondsen eerste halfjaar 2023
De Triodos beleggingsfondsen bieden beleggers de mogelijkheid om direct te beleggen in duurzame sectoren. Deze sectoren variëren van microfinanciering in opkomende markten, duurzame energie en biologische landbouw tot beursgenoteerde ondernemingen die actief bijdragen aan de door Triodos opgestelde duurzame transitiethema's.

In het eerste halfjaar van 2023 is het beheerd vermogen van de Triodos Impact Equities and Bonds fondsen (Triodos SICAV l), die beleggen in beursgenoteerde bedrijven, met 10,2% gestegen naar 2.928,1 miljoen euro. Het beheerd vermogen in de discretionaire portefeuilles van Triodos Bank Private Banking Nederland, die beheerd worden door Triodos Investment Management, steeg met 4,2% naar 784,5 miljoen euro.

Triodos Food Transition Europe Fund, het fonds dat investeerders de mogelijkheid biedt om te participeren in de groeiende sector voor biologische en duurzame voeding in Europa, zag het beheerd vermogen dalen met 2,6% naar 61,9 miljoen euro.

Het beheerd vermogen van Triodos Energy Transition Europe Fund, het fonds dat belegt in bedrijven die hernieuwbare energie opwekken, energie-efficiëntie verbeteren en/of energieflexibiliteit bieden, daalde met 3,0% naar 178,4 miljoen euro.

Het beheerd vermogen van Triodos Groenfonds, het fonds dat belegt in groene projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen, daalde met 4,8% naar 847,2 miljoen euro. De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door reguliere uitstroom uit het fonds en een lagere instroom van kapitaal vergeleken met andere jaren als gevolg van onzekerheid bij beleggers over geopolitieke en macro-economische ontwikkelingen enerzijds en anderzijds door de negatieve performance van het fonds na de stijging van de kapitaalmarktrente.

Het beheerd vermogen van Triodos Emerging Markets Renewable Energy Fund, het fonds dat investeert in de energietransitie in opkomende markten door het verstrekken van lange termijn financiering aan grootschalige wind-, zon- en run-of-the-river waterkrachtprojecten en dat is opgericht in oktober 2021, daalde met 5,0% naar 32,8 miljoen euro.

Het beheerd vermogen van Triodos Microfinance Fund daalde met 6,4% naar 493,6 miljoen euro en het beheerd vermogen van Triodos Fair Share Fund nam met 3,0% af tot 352,4 miljoen euro. Beide fondsen beleggen in microfinancieringsinstellingen en banken in opkomende markten maar bedienen verschillende type beleggers. Triodos Microfinance Fund is een fonds voor gekwalificeerde en professionele beleggers terwijl Triodos Fair Share Fund gericht is op Nederlandse retailbeleggers.

Het beheerd vermogen van Triodos Multi Impact Fund, het Triodos fund-of-funds, daalde met 4,9% naar 29,5 miljoen euro.

Het gecombineerde vermogen onder beheer van de Triodos Impact Strategy Funds, vier Fund-of-Funds die beleggen in acht Triodos fondsen en in alle impactthema's van Triodos Investment Management, steeg met 10.9% naar 165,8 miljoen euro. De Triodos Impact Strategy Funds zijn gelanceerd in januari 2022.

Rendementen
Op basis van intrinsieke waarde op de laatste handelsdag van juni 2023 bedroegen de rendementen:

1 Rendement Inclusief herbelegging dividend, exclusief mogelijk fiscaal voordeel voor beleggers.
2 Rendement inclusief herbelegging dividend.
3 Rendement inclusief herbelegging gerealiseerde winsten.
4 Dit fonds bestaat sinds mei 2019. Het 5-jaars rendement is daarom nog niet beschikbaar. Rendement inclusief herbelegging dividend.
5 Dit fonds bestaat sinds oktober 2020. Het 3-jaars en 5-jaars rendement is daarom nog niet beschikbaar. Rendement inclusief herbelegging dividend.
6 Dit fonds bestaat sinds januari 2022. Het 3-jaars en 5-jaars rendement is daarom nog niet beschikbaar. Rendement inclusief herbelegging dividend.

De rendementen van de fondsen van Triodos Investment Management laten een gemengd beeld zien, met naast veelal positieve resultaten ook een aantal negatieve rendementen.
Hoewel de rendementen van vastrentende fondsen zoals Triodos Groenfonds, Triodos Euro Bond Impact Fund en Triodos Sterling Bond Impact Fund tekenen van herstel vertonen in het eerste halfjaar, is de invloed van de sterk gestegen kapitaalmarktrente in 2022 nog altijd een belangrijke driver voor de negatieve 1-, 3- en 5-jaars rendementen.

De year-to-date performance van Triodos Food Transition Europe Fund vertoont ook tekenen van herstel, waaronder een positieve stijging in het tweede kwartaal van 2023. Het 1-jaarsrendement van het fonds omvat echter nog steeds de impact van de aanzienlijke uitdagingen waarmee de Private Equity en de voedingsmiddelen- en drankenindustrie in 2022 werden geconfronteerd als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de daaropvolgende verstoring van de wereldwijde handel en productie, en economische uitdagingen.

Meer gedetailleerde informatie over de financiële ontwikkeling van de fondsen in het eerste halfjaar van 2023 is beschikbaar in de halfjaarverslagen van deze fondsen. De halfjaarverslagen worden op 31 augustus 2023 gepubliceerd op www.triodos-im.com.

Voor meer informatie: www.triodos-im.com


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven