Extra voedsel beschikbaar bij vervanging veevoer op akkerland door voedselgewassen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft aan WUR-onderzoekers gevraagd om te onderzoeken wat de mogelijke impact op onze voedselvoorziening kan zijn wanneer wereldwijd akkerland dat nu wordt gebruikt voor de productie van veevoer, beschikbaar komt voor de productie van voedselgewassen die direct voor humane consumptie geschikt zijn. Daarbij onderzochten ze ook wat de rol van Nederland in een dergelijk scenario zou kunnen zijn.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het rapport ‘Analyse extra beschikbaar voedsel bij vervanging veevoergewassen op akkerland door voedselgewassen’.

De WUR-onderzoekers concludeerden dat het vervangen van veevoergewassen op akkerland door voedselgewassen die direct geschikt zijn voor consumptie door de mens, wereldwijd meer voedselcalorieën zou kunnen opleveren. De bijdrage van Nederland aan deze totale wereldwijde extra productie van voedselcalorieën lijkt klein (< 1%).

In ongeveer de helft van 20 hoofdregio’s in de wereld is de extra hoeveelheid voedselcalorieën vergelijkbaar of groter dan de netto-import van calorieën in de regio. De extra hoeveelheid voedselcalorieën kan in 13 regio’s mogelijk zorgen voor een lagere mate van ondervoeding.

Echter, de onderzoekers stellen dat het vraagstuk rond de kwetsbaarheid van voedselsystemen en het oplossen van de voedselcrisis, zeer complex is. Andere factoren – niet meegenomen in dit onderzoek – spelen in meer of mindere mate een rol. Bijvoorbeeld, als binnen een bepaalde regio extra voedselcalorieën beschikbaar komen, betekent dat niet automatisch dat de bevolking genoeg inkomen heeft om dit voedsel te kopen.

Daarnaast heeft een functieverandering van het land dat gebruikt wordt voor landbouw grote consequenties voor zowel consumenten als producenten en voor zowel biofysische, economische als sociaal-culturele aspecten.

Naar deze aspecten is geen onderzoek gedaan. Als al deze aspecten meegenomen zouden worden, dan zou dat een reëler scenario voor de toekomst kunnen geven.

Klik hier om de belangrijkste conclusies van het rapport te lezen.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven