Intensivering van de landbouw belangrijkste oorzaak verdwijnen van vogels in Europa

Ongeveer 20 miljoen. Dat is het gemiddelde aantal vogels dat van jaar tot jaar is verdwenen in Europa in de afgelopen 40 jaar. Dat zijn 800 miljoen minder vogels sinds 1980. Deze cijfers zijn onlangs vastgesteld dankzij een Europees team dat in één onderzoek heeft aangetoond dat veranderingen in landbouwpraktijken de hoofdverantwoordelijkheid dragen.

De wetenschappers vergeleken verschillende factoren die verband houden met menselijke activiteiten: veranderingen in temperatuur, verstedelijking, bosoppervlak en landbouwpraktijken. Zo konden ze voor het eerst hun impact op vogelpopulaties kwantificeren en prioriteren, door de meest uitgebreide gegevensverzameling ooit samen te stellen: 37 jaar gegevens van 20.000 ecologische meetpunten in 28 Europese landen, voor 170 verschillende vogelsoorten. Deze gegevens maken het zelfs mogelijk om in detail het effect van cumulatieve druk op het niveau van elk land te observeren, van jaar tot jaar.

De populatie van de mus is drastisch gedaald. Foto: Albert Dávid via Unsplash

Intensivering van de landbouw
Terwijl de vogelpopulaties te lijden hebben onder deze 'cocktail' van factoren, toont het onderzoek aan dat het overheersende negatieve effect dat van de intensivering van de landbouw is, d.w.z. de toename van de hoeveelheid meststoffen en pesticiden die per hectare worden gebruikt. Dit heeft geleid tot de achteruitgang van veel vogelpopulaties, vooral van insectenetende vogels. Meststoffen en pesticiden kunnen het evenwicht van de hele voedselketen van een ecosysteem verstoren.

Temperatuurstijging
De andere belangrijkste druk is die in verband met de wereldwijde temperatuurstijging, die natuurlijk de soorten die de voorkeur geven aan kouder weer het hardst treft, met een afname van 40%, maar soorten die de voorkeur geven aan warmer weer niet spaart, met een afname van 18%. Tot slot, terwijl het aantal vogels op het hele continent is gedaald, zijn sommige ecosystemen harder getroffen dan andere: terwijl het aantal bosvogels met 18% is gedaald, stijgt dit cijfer tot 28% voor stadsvogels en maakt het een sprong tot 57% voor boerenlandvogels.

Onderzoek in Frankrijk
Frankrijk is een goede afspiegeling van de Europese situatie: het is niet alleen een van de landen met de meeste intensieve landbouw, maar ook een van de landen waar dit areaal de laatste tijd het sterkst is toegenomen. De temperatuur is tussen 1996 en 2016 ook met ongeveer 1°C gestegen, de bebouwde oppervlakte is hoger dan het Europese gemiddelde en de bosbedekking is lager dan het Europese gemiddelde, ook al is deze sinds 1996 toegenomen. Het aantal boerenland- en bosvogels is gedaald met respectievelijk 43% en 19%. Het aantal vogels dat in stedelijke gebieden broedt is met 9% toegenomen. Van sommige soorten is de populatie dramatisch gedaald: met ongeveer 75% voor de ringmus, de roodborsttapuit en de graspieper bijvoorbeeld.

Ecosysteem in gevaar
Deze achteruitgang illustreert de impact van menselijke activiteiten op een hele groep soorten met zeer verschillende behoeften. Het is de handtekening van een diepgaande aantasting van het milieu. Meer direct zijn vogels betrokken bij fundamentele interacties in ecosystemen: predatie en regulering van andere soorten, verspreiding van zaden, hulpbronnen voor andere roofzuchtige soorten. Als ze verdwijnen, komt het hele ecosysteem in gevaar.

Dit onderzoek toont volgens de onderzoekers de dringende noodzaak aan om de huidige voedselproductiemethoden te herzien. Het werd gesteund door het Franse Office pour la Biodiversité en er waren wetenschappers in Frankrijk bij betrokken van het Institute of Evolutionary Sciences van Montpellier (CNRS/IRD/Universiteit van Montpellier) en het Centre for Ecology and Conservation Sciences (CNRS/MNHN/Sorbonne University).

Klik hier om de onderzoeksresultaten te lezen.


Publicatiedatum:



Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven