Vlaams Parlementslid Arnout Coel en raadgever kabinet Demir Lieven De Stoppeleire op bezoek bij Marma

Naar aanleiding van de publicatie van het Strategisch Plan Bio 2023-2027 had Marma de eer Vlaams Parlementslid Arnout Coel te mogen ontvangen in het distributiecentrum, samen met Lieven De Stoppeleire, Raadgever Landbouw van het kabinet van minister Zuhal Demir, bevoegd voor Leefmilieu en Omgeving.

Marma kreeg de gelegenheid om toelichting te geven over de evolutie en de werking van de biologische markt in België en de moeilijke situatie waarin post corona de onafhankelijke gespecialiseerde winkelier zich bevindt. Er werd verder een heel uitvoerig betoog gehouden om aan te tonen dat én bio landbouw én bio consumptie samen de pasklare oplossing zijn voor vele actuele problemen zoals overbemesting, daling van biodiversiteit, erosie en klimaatopwarming. De enorme import van soja in Europa met een jaarlijks kolonne van 23000 km vrachtwagens, de aanmaak van kunstmest met fossiele energie, het gebruik van chloormequat in de graanteelt of de mechanische onkruidbestrijding in de maïsteelt zijn enkele voorbeelden van gevoelige thema’s die aan bod kwamen. Biologische landbouw is een reeds bestaand, gecontroleerd en gecertificeerd Europees systeem, pasklaar om als antwoord te dienen. Niet voor niets dat Europa tegen 2030 minimum 25% van de Europese landbouw naar Bio wil omschakelen in haar 23 punten actieplan. Vlaanderen hinkt hier ver achterop met amper 1,6% van de landbouwoppervlakte, verdeeld over 621 bedrijven.

Van links naar rechts Sander Jeurissen, Ludo Segers, Steve Portauwe; Arnout Coel en Lieven De Stoppeleire

Het Strategisch plan Vlaanderen in is die zin positief dat het zich vooral toespitst op de verhoging van de Consumptie van Bio producten. Met het marketingtrucje 5 X 5 tracht men tegemoet te komen aan de wensen van Europa. Marma stelt dat het 5 X hetzelfde is en dat Vlaanderen nog méér achterop geraakt in Europa, terwijl het als dichts bevolkte regio van Europa (bijna 500 inwoner per km²) voortrekker zou moeten zijn in de evolutie van industriële naar agro- ecologische landbouw.

Verder werd mathematisch aangetoond dat het 5 X 5 plan niet evenwichtig is. Om de doelstelling van 5% Bio-consumptie te halen is een gemiddelde toename nodig van 2023 tot en met 2027 van 20%. Om de meest belangrijke doelstelling, 5% van de Vlaamse landbouwgrond biologisch, is een gemiddelde groei nodig van 33%. Zo zou een wanverhouding tussen Aanbod en Vraag ontstaan,
nefast voor heel de sector.

Tenslotte werden er een aantal ideeën gelanceerd om de bio consumptie te stimuleren, zoals een volledige openheid en bewustmaking bij het grote publiek over de actuele industriële landbouw en de immense voordelen die een biologische productie meebrengt voor het milieu en het klimaat maar ook voor het dierenwelzijn en de volksgezondheid. Wij grepen terug naar het vroegere idee van Marma om de bio-consumptie btw vrij te maken, maar met die nuance dat ook de bio-producenten hun aankopen btw vrij worden. Bio landbouw is immers recyclage landbouw, circulaire productie die grondstoffen recupereert. Ook de grote industriële landbouwbedrijven recupereren hun btw op al hun aankopen via de btw-aangifte. Het argument dat de bio-landbouwer met deze maatregel zou bevoordeeld worden houdt in die zin geen steek.

Na de discussie- en vragenronde volgde een bezoek aan het distributiecentrum waar de vele ecologische maatregelen van Marma werden getoond en toegelicht.

Arnout Coel: "Met het Strategisch Plan Bio Vlaanderen 2023-2027 willen we meer consumenten overtuigen om te kiezen voor bio. Als de vraag stijgt is een goede distributie van het bio-aanbod cruciaal. Bij Marma leerden we meer over de uitdagingen die daar komen bij kijken."

Voor meer informatie:
Marma
Fred Chaffartlaan 11
3300 Tienen, België
+32 (0)16632736
info@marma.be
www.marmba.be


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven