Robuustere ijklijnen voor biologische grondstoffen in opbouw

"Deelname aan VoederWaarde.nl levert waardevolle info op"

Sinds een jaar neemt Coöperatie De Valk Wekerom (DVW) deel aan VoederWaarde.nl. Onlangs hebben zij het nieuwe certificaat ontvangen en geëvalueerd wat deelname aan VoederWaarde.nl nu precies heeft opgeleverd.

VoederWaarde.nl is het enige keurmerk wat de betrouwbaarheid van het voer controleert. Door middel van een gericht analyseschema zijn afgelopen jaar steekproefsgewijs zowel de gebruikte grondstoffen als de geproduceerde diervoeders gecontroleerd op de gehalten. Het aantal monsters is gebaseerd op de tonnage. De controles worden uitgevoerd door een onafhankelijke instantie.

Uitreiking van het nieuwe certificaat aan DVW.

Ervaring De Valk Wekerom
"Sinds de deelname aan VoederWaarde.nl hebben we meer verdeeld over de diergroepen en frequenter grondstoffen geanalyseerd", aldus Martin Vervoorn, algemeen directeur DVW. "Dit heeft waardevolle informatie opgeleverd waardoor de voederwaarde nog dichter bij de werkelijkheid komt. Door de intensieve analyse van de grondstoffen kom je er achter dat bepaalde grondstoffen een grote variatie laten zien en dat anderzijds gehanteerde analysemethodes niet altijd voldoen." Eén van de voorwaarden van VoederWaarde.nl is dat bij afwijkende analyseresultaten wordt gezocht naar de oorzaak en vervolgens een verbeterplan wordt ingezet zodat de voederwaarde van het voer overeenkomt met de werkelijkheid. "Door de onafhankelijke toetsing kunnen veehouders erop vertrouwen dat het goed zit. Zeker met de huidige niveaus van de grondstof- en voerprijzen, is het belangrijk dat klanten weten dat het voer betrouwbaar is."

Meer focus op voederwaardering bij biologische grondstoffen
Ook de productie van biologische voeders valt onder VoederWaarde.nl. Biologische grondstoffen kennen nog meer variatie dan reguliere grondstoffen, waarbij gebleken is dat de NIR niet altijd betrouwbare resultaten geeft. Er wordt nu gewerkt aan de opbouw van robuustere ijklijnen voor biologische grondstoffen.

Wat is VoederWaarde.nl?
VoederWaarde.nl is een samenwerking van mengvoerbedrijven en brancheorganisaties (POV, NVP, NMV en LTO). Doel is om de veehouder extra garanties op voederwaarde te bieden. De deelnemende mengvoerbedrijven zijn ABZ Diervoeding, AgruniekRijnvallei, CAVV 'Zuid-Oost Salland', CLV 'De Samenwerking', Coöperatie De Valk Wekerom, Coppens diervoeding, Vitelia Voeders en Voergroep Zuid. Iedere deelnemer wordt tijdens een jaarlijkse audit door een onafhankelijke controleur gecontroleerd op de werkwijze voor de berekening van de voederwaarde. Ook wordt gecontroleerd of de deelnemer voldoet aan de voorwaarden van VoederWaarde.nl. Deze audits worden uitgevoerd door Schothorst Feed Research (SFR).

Voor meer informatie:
VoederWaarde.nl
info@voederwaarde.nl
www.voederwaarde.nl


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven