Bodem van het jaar 2023 ligt in Lelystad - gratis bodembrochure beschikbaar

De bodem op het perceel van de Bronsweg in Lelystad is uitgeroepen tot Bodem van het jaar 2023. Vanaf 1986 tot 2021 is dit perceel beheerd door de familie Jonkman. Door jarenlang gebruik van groenbemesters, verteerde stalmest en later ook compost is er een humeuze bovenlaag ontstaan. Bij de beoordelingen van het bodemprofiel viel op:

  1. Humushoudende bovenlaag is toegenomen tot 38 cm.
  2. De bouwvoor heeft een zeer mooie structuur. Vrijwel geen ondoordringbare scherpblokkige elementen.
  3. Er zijn veel regenwormenaanwezig, vooral L. terrestris die onder andere de ondergrond voor wortels ontsluit en A. caliginosa die de bodemstructuur van de bovengrond verbetert.

De brochure is een uitgave van de Stichting geschiedenis biologische landbouw Flevoland.

Anno 2023 is ook de bodemgezondheid op orde, maar deze heeft zich in de tijd moeten opbouwen. In het begin verliep de groei van de meeste gewassen goed, maar een aantal gewassen, vooral ui, peen en aardappel hadden nogal veel aaltjesschade. Het was het op dit soort gronden beruchte aaltje paratrichodorus teres. In een biologische teelt is dit niet zo makkelijk te bestrijden. Maar na een aantal jaren verdween de hinder van het aaltje geheel. Bodemstructuur en bodemleven zullen hier een rol bij hebben gespeeld.

Er zijn regelmatig bodemmonsters genomen en geanalyseerd. Het verloop van de analysewaarden laten een aantal interessante ontwikkelingen zien. Zo is organische stofgehalte in 30 jaar ruim 0,4 procent gestegen. Dit blijkt een flinke stap te zijn, vooral omdat op deze lichte kalkrijke gronden de afbraak van organische stof relatief snel verloopt. De snelle stijging van het organische stofgehalte in de eerste jaren kan te maken hebben met de wat hogere mestgiften in die tijd, nodig om intensievere teelten mogelijk te maken. Later zijn de hoeveelheden vermindert in lijn met de mestregels ofwel fosfaataanvoer.

Inmiddels is deze kavel overgedragen aan Maatschap Van der Weerd.
De brochure is beschikbaar aanstaande woensdag 5 juli op de BioVelddag in de partytent van Louis Bolk Instituut of digitaal te vinden.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven