Koeler telen, bokashi en nieuwe vormen van bemesting in bio beschutte teelten

Op dinsdag 20 juni 2023 vond naar jaarlijkse gewoonte het proefveldbezoek bio beschutte teelten plaats op PCG. De lopende proeven in zowel de verwarmde serres als de koepels werden toegelicht. PCG doet verslag.

Mogelijkheden van groenbemesters in verwarmde serre
In de nieuwe bio verordening wordt het gebruik van groenbemesters en een hogere plantendiversiteit opgelegd in verwarmde serres. In deze proef wordt voor het tweede jaar op rij de praktische haalbaarheid van het gebruik van groenbemesters onder de loep genomen. Deelnemers van het proefveldbezoek vorig jaar leerden dat vroeg zaaien van de groenbemesters cruciaal is om kieming te garanderen. De focus van dit jaar lag op het uittesten van verschillende soorten groenbemesters in de vier belangrijkste vruchtgroenten die in verwarmde kas geteeld worden, nl. tomaat, paprika, komkommer en aubergine.

Tagetes, oregano, Ageratum, wikke en facelia werden ingezaaid vlak voor het opplanten van de vruchtgewassen op 6 februari 2023. De kieming van de groenbemesters verliep goed gezien er op dat moment nog voldoende licht aanwezig was. Bij de verdere groei van de groenbemesters viel het verschil in lichtbeschikbaarheid onder de verschillende vruchtgewassen meteen op. Onder paprika en tomaat verliep de weggroei vlotter en uitbundiger dan onder aubergine en komkommer waaronder het donkerder is.

Grote verschillen in opbrengst van de vruchtgewassen onder invloed van de groenbemesters werden tot nu toe nog niet waargenomen. De enige uitzondering hierop is het object met paprika en facelia. Hier is de opbrengst zo goed als nihil wegens het uitvallen van de paprikaplanten door infectie met Sclerotinia. Ook de facelia zelf ging hier dood door Sclerotinia. In de tomaten en komkommers gingen ook een aantal planten dood aan Sclerotinia in het object met facelia. De aubergines bleven tot nu toe gespaard van infectie.

Invloed van koeler telen en bokashi op bodem en plant
Gezien de energiecrisis van afgelopen winter verkennen de deelnemers in deze proef de invloed van koeler telen op een vruchtgroenteteelt paprika. Door omstandigheden kon deze proef pas laat opgeplant worden waardoor de effecten van koeler telen op o.a. ziekten en plagen pas in het najaar zullen geëvalueerd kunnen worden. Verschillende rassen blok en puntpaprika liggen in proef.

Een tweede deel van deze proef is de verkenning van de mogelijkheden van bokashi in verwarmde serres en de invloed hiervan op bodem en gewas. Drie verschillende types bokashi liggen in proef, nl. bokashistrooisel, tuinrestenbokashi en paardenmestbokashi. Het bokashistrooisel en de tuinrestenbokashi werden oppervlakkig ingewerkt in de bodem voor plant, de paardenmestbokashi werd na plant op de bodem verspreid. Kenmerkend voor het bokashistrooisel is de zure pH en de hoge C/N ratio. In het object met dit bokashistrooisel viel op dat de planten heel bleek werden na plant, maar ondertussen zijn ze terug mooi groen. PCG is nog net niet aan de oogst, dus over de invloed van de verschillende types bokashi op de opbrengst kan nog geen uitspraak gedaan worden.

Rassenproef + teelttechnische proef gember
Vorig jaar was de verkennende proef van gember in tunnel een succes. Het opbrengstverschil tussen de tunnelteelt en de teelt in verwarmde serre was beperkt: respectievelijk 100 en 110 ton/ha. Het sein om verder in te zetten op de tunnelteelt van gember. In de eerste tunnel ligt een rassenproef met gember van drie verschillende herkomsten (“China”, “Peru” en “Italië”). Deze herkomsten heeft PCG zelf zo benoemd omdat het in gember moeilijk is om rassen te definiëren. PCG bekijkt of er verschillen in geschiktheid zijn tussen deze herkomsten voor een teelt in tunnel.

Naast de verschillende herkomsten, wordt in deze proef ook gekeken naar de invloed van de opkweekmethode. Eén object werd als planten aangekocht bij een plantenkweker, het tweede object werd door PCG zelf voorgekiemd in een laagje potgrond en het derde object was spontaan beginnen kiemen in de bewaring. Het spreekt voor zich dat de aangekochte planten op het moment van planten een voorsprong hebben op de andere objecten. Deze voorsprong smolt echter als sneeuw voor de zon aangezien het reeds gevormde loof bij alle objecten afstierf. Op zich is dit geen probleem aangezien PCG vorig jaar zag dat de rhizomen genoeg energie over hebben om opnieuw te kiemen.

Dit jaar verloopt de hergroei echter moeizamer. De rhizomen maakten wel opnieuw loof aan, maar dit loof stierf vrijwel direct weer af. Wellicht hadden de planten last van de hoge temperaturen in de koepel gecombineerd met een hoge lichtintensiteit. Daarom werd besloten om over de tunnel van de rassenproef een oud klimaatdoek te hangen. Over de tweede tunnel werd een oud vliesdoek gehangen. Dit laat PCG toe deze doeken ook verder te vergelijken. Beide doeken lijken een positief effect te hebben, al is het nog te vroeg om echt te kunnen oordelen. In de tweede tunnel test PCG ook het effect van een gehalveerde watergift uit.

Rassenproef kurkuma
In dezelfde tunnel als de irrigatieproef gember heeft PCG ook nog een proef kurkuma. Ook bij kurkuma bekijkt het proefcentrum het effect van een gehalveerde watergift. Daarnaast test het proefcentrum opnieuw verschillende herkomsten. Deze proef is een herhaling van de proef van vorig jaar waarbij PCG grote verschillen in opbrengst zag: de herkomst “Claus” behaalde een opbrengst van 67 ton/ha, “PCG” van 60 ton/ha en “NEXTGarden” slechts 27 ton/ha. Omdat de omstandigheden vorig jaar zo optimaal waren, wil het proefcentrum graag de resultaten van verschillende jaren met elkaar kunnen vergelijken. Ook kurkuma kende een trage start van de teelt, al lijkt er minder hinder te zijn dan bij gember.

Invloed van bemestingspraktijk op stikstofverloop in de bodem
In een tunnelteelt paprika gaat het Provinciaal proefcentrum na wat de invloed is van verschillende types basisbemesting en bijbemesting op het stikstofverloop in de bodem. Het proefcentrum vergelijkt bokashi en compost als basisbemesting. Verder vergelijkt PCG de snelheid en werkzaamheid van OPF en biomix en bekijkt PCG de invloed van een bijbemesting halverwege de teelt. Door een probleem met de watergift heeft deze tunnel vlak voor plant onder water gestaan waardoor zo goed als alle stikstof uit de bovenste bodemlaag uitgespoeld was.

PCG koos ervoor om bij te bemesten met 100 eenheden N met korrel, maar het object met enkel bokashi en enkel compost kreeg dit niet. Begin juni zag het proefcentrum duidelijke verschillen in kleur tussen de verschillende objecten. Daar waar enkel bokashi en compost gegeven werd, stonden de planten duidelijk het bleekst. Van de objecten die de basisbemesting met korrel kregen, zag het proefcentrum dat het object met biomix iets bleker stond dat het object met OPF. Dit bevestigt dat OPF een snellere werkzaamheid heeft dan biomix.

Belang van enten en spintbestrijding in komkommer
In een tunnelteelt komkommer gaat PCG na of geënte planten een meerwaarde kunnen vormen. Gezien de relatief korte teeltperiode van komkommer in tunnel en de meerprijs van geënte planten gaat het proefcentrum uit Oost-Vlaanderen na of de eventueel extra gerealiseerde opbrengst de meerkost van de planten waard is. Daarnaast blijft spint een jaarlijks terugkerend probleem waar veel tunneltelers mee te maken krijgen.

PCG evalueert in deze proef verschillende technieken om spint onder controle te houden en houden ook de arbeidsbehoefte van de verschillende technieken bij. Roofmijten worden uitgezet met drie verschillende intensiteiten en ook een waterbehandeling wordt toegepast. Met de waterbehandeling zal spint niet uitgeroeid worden, maar zijn ontwikkeling zal wel sterk vertraagd worden gezien spint niet houdt van koud water en vochtigheid. Twee weken na plant werden de eerste roofmijten uitgezet. Tot nu toe werd nog geen spint gesignaliseerd in de koepel, maar dat kan nog komen. De uitgezette roofmijten werden wel al waargenomen in het gewas.

Bron: PCG


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven