Europese Commissie trekt 430 miljoen euro extra uit ter ondersteuning van de landbouw

De Europese Commissie stelt voor extra financiering vrij te maken voor landbouwers in de Europese Unie die worden getroffen door ongunstige weersomstandigheden, hoge kosten en diverse markt- en handelsgerelateerde kwesties. Het nieuwe steunpakket zal bestaan uit 330 miljoen euro voor 22 lidstaten. Daarvan is circa 5 miljoen (4.995.081 euro) bestemd voor Nederland. Bovendien hebben de lidstaten het op 3 mei gepresenteerde steunpakket van 100 miljoen euro voor boeren in de overige 5 lidstaten Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië en Slowakije goedgekeurd.

Lidstaten mogen het Europese steunbedrag tot 200% aanvullen met nationale middelen. De nationale autoriteiten zullen de steun rechtstreeks aan de landbouwers verdelen. De betalingen moeten uiterlijk op 31 december 2023 zijn gedaan. De betrokken lidstaten zullen de Europese Commissie in kennis moeten stellen van de details van de uitvoering van de maatregelen, met name de criteria die worden gebruikt om de steun te berekenen, het beoogde effect van de maatregel, de evaluatie ervan, en de maatregelen die zijn genomen om concurrentievervalsing en overcompensatie te voorkomen.

Naast deze directe financiële steun stelt de Europese Commissie voor om hogere voorschotten van middelen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid toe te staan. Tot 70% van hun rechtstreekse betalingen en 85% van de betalingen voor plattelandsontwikkeling met betrekking tot areaal en dieren zouden vanaf half oktober beschikbaar kunnen zijn voor boeren om hun liquiditeitssituatie te verbeteren.

De lidstaten krijgen ook de mogelijkheid om hun Nationaal Strategisch Plan te wijzigen om Europese middelen anders aan te wenden met het oog op investeringen die het productiepotentieel herstellen na vernietigde gewassen, verlies van vee en beschadigde gebouwen, machines en infrastructuur als gevolg van ongunstige klimaatgebeurtenissen. De wijzigingen die de nationale regeringen in dat kader hebben aangebracht, tellen niet mee voor het maximaal aantal toegestane wijzigingen. Ook wordt er meer flexibiliteit geboden bij de uitvoering van de sectorale programma's voor wijn en groenten en fruit.

Bron: Europese Commissie


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven