Douwe Monsma (Biohuis) teleurgesteld over mislukken Landbouwakkoord

"Minister Adema belde met de boodschap dat er meer geld naar de biologische landbouw gaat"

Tholen - Woensdag 21 juni is tot teleurstelling van Biohuis-bestuurslid Douwe Monsma het Landbouwakkoord geklapt. Wel heeft de deelname van Biohuis aan de gesprekken volgens hem het nodige opgeleverd: "Het is natuurlijk waardeloos dat het Landbouwakkoord geklapt is, want voor de biologische sector zat er best wel wat in. Tot aan de cijfertjes was ik tevreden over wat er in de laatste versie van het conceptakkoord staat", aldus Douwe, die zeker nog hoopvol is: "Het mooie is dat ik vrijdagmiddag nog door de minister gebeld ben en dat hij aangegeven heeft dat los van het Landbouwakkoord is besloten dat er extra geld gaat naar de biologische landbouw, jonge boeren en landschapselementen. Hiermee is het dus bevestigd dat we kunnen rekenen op extra financiële ondersteuning. Hij heeft een totaalbedrag genoemd, maar de onderverdeling is nog niet duidelijk."

Laatste versie van het conceptakkoord
Aan de hoofdtafel van het Landbouwakkoord is op woensdag 21 juni besloten om te stoppen met het proces. De aanleiding daarvoor was het besluit van LTO Nederland om niet langer mee te werken aan de totstandkoming van een akkoord. Andere partijen aan de hoofdtafel meenden dat een Landbouwakkoord zonder steun van LTO Nederland niet geloofwaardig zou zijn.

Het secretariaat publiceerde op 23 juni de laatste versie van het conceptakkoord. Dit concept is niet de weergave van door alle partijen gedeelde opvattingen en afspraken, maar hetgeen ter bespreking voorlag.

In het conceptakkoord komt ook de biologische landbouw aan bod. Onder meer in deze passage:

De biologische landbouw heeft laten zien dat het mogelijk is om op basis van een hogere standaard een betere prijs uit de markt te krijgen. De komende jaren zal de voortrekkersrol van de biologische landbouw op het gebied van duurzaamheid verder tot ontwikkeling (moeten) komen. In dit akkoord leggen we daarom specifieke nadruk op de verdere ontwikkeling van biologische landbouw en andere vormen van natuurinclusieve en kringlooplandbouw.

Ook blijkt dat omschakeling naar biologisch als één van de hoofdroutes werd gezien voor boeren en tuinders.

In het conceptakkoord staat ook een alinea over 'Specifieke aandacht voor de doorontwikkeling van biologische landbouw'. Als erkende wegbereider van verduurzaming van de landbouw kan de biologische landbouw voorop blijven lopen en tegelijk een goed verdienmodel bieden voor de boer. Met het Actieplan 'Groei van de biologische productie en consumptie' heeft de Rijksoverheid de ambitie neergezet te willen groeien naar 15% biologisch landbouwareaal in 2030.
Om te zorgen dat de marktontwikkeling de areaalontwikkeling ondersteunt en ondernemers ook in staat worden gesteld om te schakelen of door te groeien in bio, erkennen we de biologische landbouw als koploper in kringlooplandbouw en als voorbeeld van natuurinclusieve landbouw.

Klik hier voor meer informatie over de laatste versie van het conceptakkoord.

Reactie vanuit Biohuis
Vanuit Biohuis werd woensdagavond al deze reactie op het mislukken van het landbouwakkoord gestuurd:

Proces Landbouwakkoord haalt eindstreep niet
Afgelopen woensdagavond heeft LTO laten weten dat ze stopt met het Landbouwakkoord. Het Biohuis baalt er enorm van dat dit niet gelukt is. Het is niet gelukt om afspraken te maken die borgen dat de gangbare, jonge of biologische boer een toekomstperspectief heeft. Alle deelnemers hebben zich stevig ingespannen, maar dit is onvoldoende gebleken om te komen tot een akkoord. Wat ons betreft een grote gemiste kans voor de gehele sector.

Tijdens dit unieke proces is er aan de sectortafels en aan de hoofdtafels veel van gedachten gewisseld en naar elkaar geluisterd. Tijdens deze gesprekken hebben wij iets waargenomen dat een nieuw gesprek tussen overheid en de agrarische sector kan worden. De boer, samenleving en natuur hebben het nodig dat de transitie in gang wordt gezet. Alle partijen aan de hoofdtafel kunnen hier een bijdrage aan leveren.

Het Biohuis wil haar grote waardering uitspreken voor alle mensen die betrokken zijn geweest bij de hoofd- en sectortafels, in het bijzonder voor onze dragende organisaties en Bionext. Wij zullen ons blijven inzetten om de belangen van de biologische boeren te behartigen en knokken voor het perspectief dat we in de gesprekken hebben geproefd voor onze sector.

Voor meer informatie:
Douwe Monsma
Biohuis
info@biohuis.org
www.biohuis.org


Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven