Kabinet "diep teleurgesteld"

LTO stapt uit het overleg over het Landbouwakkoord

LTO Nederland heeft dinsdagavond laten weten dat ze stoppen met het overleg over het landbouwakkoord. "De inzet was, conform het advies van Johan Remkes: herstel van vertrouwen, het bieden van perspectief en op een realistische manier de doelen behalen", zo geeft de organisatie in een statement aan. "We moeten echter nuchter en zakelijk constateren dat er onvoldoende stappen zijn gezet om boeren en tuinders handelingsperspectief en inkomenszekerheid te bieden. Om die reden heeft LTO besloten te stoppen met het landbouw­akkoord. Natuurlijk hopen we dat de goede elementen die zijn bereikt niet in de prullenbak belanden."

Vier leden van het kabinet onder leiding van minister Piet Adema (Landbouw) spraken dinsdagavond met een vijfkoppige delegatie van LTO Nederland, zo schrijft AD. Met het stoppen van de onderhandelingen door LTO komt een einde aan een maandenlang overleg. Een landbouwakkoord had nieuw perspectief moeten opleveren voor blijvende boeren.

"In algemene zin ademt het concept-landbouwakkoord een sfeer waarin doelen en verplichtingen voor de agrarische sector in beton gegoten zijn, inclusief de consequenties die volgen als agrariërs deze doelen niet halen. De inzet om boeren en tuinders daarbij te ondersteunen is helaas onvoldoende concreet om voor de toekomst op te kunnen bouwen. Tegenover harde verplichtingen stonden in de loop van het proces steeds meer goede intenties, maar van intenties kan een boer niet leven. Daarmee wordt de Nederlandse landbouw niet het perspectief geboden waar we binnen de context van een landbouwakkoord met elkaar naar zochten", aldus LTO.

Het besluit van LTO blijkt ook definitief te zijn, want bij NOS Radio 1 Journaal gaf voorzitter Sjaak van der Tak aan dat LTO misschien bereid is om "in de tweede helft van het jaar" verder te praten met het kabinet. "Wij zijn een gematigde organisatie, die altijd bereid is om weer het overleg te zoeken, maar wat "dit landbouwakkoord" betreft is het definitief klaar."

Diep teleurgesteld
AD schrijft dat minister van LNV Piet Adema zichtbaar geraakt was en zegt 'diep, diep teleurgesteld' te zijn met het opstappen van LTO. "Ik vind het echt een gemiste kans dat het landbouwakkoord er niet komt. Wij zijn ervan overtuigd dat we de boeren perspectief kunnen bieden", zo bleef hij inhoudelijk zijn standpunten verdedigen, ook nog nadat het landbouwakkoord was geklapt.

Klimaatminister Jetten zegt het net als Adema teleurstellend te vinden dat LTO uit het overleg is gestapt. Het klimaatdoel om CO2-uitstoot fors te reduceren blijft staan, zegt de bewindsman tegen persbureau ANP. Jetten verwacht dat het kabinet zonder een akkoord misschien eenzijdig moet ingrijpen.

LTO-voorzitter Sjaak van der Tak: "Als LTO balen we dat het niet is gelukt. We willen samenwerken en oplossingen vinden, dat zit in onze aard. De inzet van minister Adema en het kabinet hebben we erg gewaardeerd. Perspectief vraagt om ruimte om de omslag te kunnen maken. De durf om vertrouwen te hebben in het vakmanschap en ondernemerschap van een sector. Borging van alle natuur- en klimaatdoelen is belangrijk, maar domineren dermate eenzijdig dat een gesprek over de strategische waarde van voedsel, een leefbaar platteland en de immateriële waarde van boeren en tuinders ondergeschikt blijft."

Verder met andere partijen
Vandaag spreekt Minister Adema wel verder met de andere gesprekspartners die meepraten over een landbouwakkoord. Echter heeft in navolging van LTO NAJK, de belangenbehartiger voor jonge agrariërs, ook aangegeven uit het overleg te stappen, zo meldt NOS. Volgens hen is het proces van het landbouwakkoord met het wegvallen van LTO "onhoudbaar geworden".

Hoe het nu verder zal gaan is onduidelijk. "Er zal vandaag nog een gesprek komen over hoe het nu verder moet. Dat wachten wij af", reageert Maria Buitenkamp, secretaris van Biohuis. Namens Biohuis neemt Douwe Monsma deel aan de onderhandelingen.

LandschappenNL spreekt van een ontspoord Landbouwakkoord. "Na vele weken intensief overleg is het Landbouwakkoord met het opstappen van LTO alsnog ontspoord. Wij betreuren dat zeer. LandschappenNL heeft aan de Hoofdtafel en aan diverse Sectortafels ingezet op perspectief voor de landbouw en op kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied. Uit de overtuiging dat een duurzame landbouw randvoorwaardelijk is voor een hoge biodiversiteit, een gezonde natuur en een robuust landschap. En in de wetenschap dat landbouw en natuur wederkerig zijn: landbouw kan evenmin zonder natuur. Wij zaten aan tafel om die dubbelslag te maken: significante verbetering van de kwaliteit van het landelijk gebied, en helderheid plus perspectief voor de boer", zo geven ze aan in een statement.

Natuur- en milieuorganisaties roepen kabinet op tot direct ingrijpen
Zeven natuur- en milieuorganisaties roepen het kabinet op om zo snel mogelijk een eigen kabinetsplan uit te voeren om natuur te herstellen, klimaatverandering te stoppen en boeren een echt duurzaam perspectief te geven. De groene organisaties zijn bezorgd en inmiddels ongeduldig vanwege de slechte staat van natuur, klimaat, bodem en water. "Nu het akkoord er niet meer zal komen, dreigt kostbare tijd verloren te gaan om de natuur te herstellen", zo reageren de organisaties. "Ook het zo broodnodige toekomstperspectief voor de landbouw blijft opnieuw uit."

"Het sluiten van een landbouwakkoord leek een doel op zichzelf te zijn. Steeds nieuwe eisen werden gevolgd door nieuwe compromissen, die natuurherstel en het tegengaan van klimaatverandering zouden frustreren. Ondanks alle toezeggingen voor boeren is LTO toch uit de onderhandelingen gestapt. Het is jammer dat LTO deze kans laat liggen. Er is vooral veel kostbare tijd verloren gegaan.

Nu is actie van het kabinet nog harder nodig voor natuurherstel, voor de doelen op het gebied van water, bodem, klimaat, dierenwelzijn én om boeren snel een duurzaam toekomstperspectief te bieden. In het advies uit oktober 2022 was Johan Remkes heel helder: ontwikkel een kabinetsplan voor als een landbouwakkoord niet haalbaar blijkt.

Veel instrumenten zijn nagenoeg klaar, zoals de aanpak van piekbelasting, de inzet van een grondbank, een omschakelfonds en landschapsgrond. Daarnaast moeten ketenpartijen, zoals banken en supermarkten, een dwingende en substantiële bijdrage leveren, vindt een Kamermeerderheid. Beleidsopties zoals een transitiebelasting voor grote ketenpartijen worden momenteel uitgewerkt en de ACM heeft al aangegeven dat er ruimte is voor duurzaamheidsafspraken tussen boeren en ketenpartijen."

Sinds de uitspraak van de Raad van State in 2019 zijn stapels rapporten en plannen verschenen over hoe de stikstofcrisis op te lossen. De gezamenlijke natuurorganisaties roepen het kabinet daarom op om geen tijd meer te verliezen en het kabinetsplan zo snel mogelijk uit te voeren.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven