"Eenvoudiger en doeltreffender"

Duitse biologische vereniging stelt gefaseerd model voor GLB-steun voor

Sinds begin 2023 is het vernieuwde gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid (GLB) van kracht. Het is nu al duidelijk dat het huidige ontwerp van het GLB te ingewikkeld en niet effectief genoeg is, en dus zijn (milieu)doelen niet bereikt, zo stelt BÖLW, de vereniging van biologische producenten, verwerkers en retailers in Duitsland. Daarom heeft BÖLW samen met haar leden een model ontwikkeld over hoe landbouwsteun vanaf 2028 zo kan worden vormgegeven dat de uitvoering ervan eenvoudiger en milieueffectiever wordt voor boeren.

Algemeen belang
Hubert Heigl, bestuurslid Landbouw bij BÖLW, legt uit: "Een toekomstig GLB moet ervoor zorgen dat overheidsgeld wordt gebruikt voor doelen in het algemeen belang en niet alleen voor landeigendom. Het nieuwe model moet ervoor zorgen dat boeren duidelijk en eenvoudig kunnen plannen. Bovendien moet de nieuwe steun onze voedselzekerheid op lange termijn garanderen en ons milieu duurzaam beschermen als basis voor de voedselproductie voor toekomstige generaties."

Minder maar effectieve normen
"We eisen dat het toekomstige GLB gebaseerd wordt op drie steunniveaus: Basis, Basis-plus en Biologisch. Deze niveaus worden gekenmerkt door weinig, maar zeer effectieve normen voor bemesting, gebruik van pesticiden, veeteelt en vruchtwisseling. Deze normen worden met elk steunniveau ecologisch veeleisender en worden dienovereenkomstig beloond. Alleen boerderijen die voldoen aan de eisen van een van de drie niveaus zullen in de toekomst financiële steun van het GLB ontvangen."

Extra maatregelen op regioniveau
"Elk prestatieniveau kan financieel worden aangevuld met extra maatregelen (top-ups) op bedrijfsniveau. Deze maatregelen worden aangeboden door de federale overheid en de deelstaten. Voorbeelden van landelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld het versterken van jonge boeren of het ondersteunen van de uitbreiding van agroforestry-elementen. Aanvullingen van de deelstaten zijn geschikt voor gebieden waar de regionale omstandigheden niet voldoende in aanmerking kunnen worden genomen door federale aanvullingen. Voorbeelden zijn specifieke programma's ter bescherming van soorten en insectvriendelijk maaien. Kleine en middelgrote boerderijen worden ondersteund door een hogere financiële beloning voor de eerste hectares in de respectieve fases. Ook boerderijen op ongunstige locaties krijgen extra steun."

"Het stapsgewijze model toont een transformatiepad voor alle boerderijen. Het is gebaseerd op de succesvolle aanpak van de biologische landbouw met zijn wetenschappelijk bewezen ecosysteemdiensten. In de toekomst moeten landbouwbedrijven een compenserende (effectieve) inkomensbijdrage kunnen verdienen voor effectief geleverde milieudiensten. Dit zal landbouwbedrijven een langetermijnperspectief geven en hen in staat stellen meer betrokken te raken bij de bescherming van het milieu, het klimaat en soorten."

Voor meer informatie:
Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e.V. (BÖLW)
info@boelw.de
www.boelw.de


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven