Voorstel aangenomen in Europees Parlement

Bedrijven straks verantwoordelijk voor impact in keten

Het Europees Parlement heeft op 1 juni een voorstel aangenomen dat bedrijven ertoe moet aanzetten om mensenrechten en het ontzien van het milieu in hun bedrijfsvoering te integreren. Deze Corporate Sustainability Due Diligence-regelgeving (CSDD) maakt bedrijven verantwoordelijk voor hun negatieve impact op mens en milieu in hun keten.

De nieuwe regels gaan volgens het voorstel gelden voor bepaalde bedrijven in de Europese Unie (EU), ongeacht hun sector. Het gaat om de ondernemingen met meer dan 250 werknemers en een wereldwijde omzet van meer dan 40 miljoen euro of om moederbedrijven met meer dan 500 werknemers en een wereldwijde omzet van 150 miljoen euro in de groep. Tot slot vallen ook niet-EU-bedrijven met een omzet van meer dan 150 miljoen euro onder de regeling, als minstens 40 miljoen euro daarvan is gegenereerd in de EU, zo schrijft evofenedex.

Eisen
Het voorstel verlangt van bedrijven in de EU dat zij negatieve effecten op mens en milieu identificeren en waar mogelijk voorkomen, beëindigen of verzachten. Het gaat om thema’s als kinderarbeid, slavernij, uitbuiting, vervuiling, natuurdegradatie en verlies aan biodiversiteit. Ook moeten bedrijven de impact van partners in de waardeketen monitoren en inschatten. De gebruiksfase van producten is daarbij uitgesloten. Ondernemingen dienen ook een klachtenprocedure op te zetten en de effectiviteit van hun beleid en genomen maatregelen te meten.

Klimaatakkoord van Parijs
Bedrijven moeten verder een transitieplan maken om ervoor te zorgen dat de strategie van het bedrijf in lijn is met het Klimaatakkoord van Parijs. In dit akkoord is afgesproken om de overgang naar een duurzame economie te maken en de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5°C. Een variabele beloning van de directeur moet het halen van de doelen bij bedrijven met meer dan 1000 werknemers stimuleren.

Volgens de aangenomen tekst gaan de verplichtingen 3 of 4 jaar na het van kracht worden van de regeling in, afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Kleinere bedrijven kunnen gemotiveerd een extra jaar uitstel aanvragen en zouden dan 5 jaar na het van kracht worden van de regeling aan de verplichtingen moeten voldoen.

Sancties
Bedrijven die niet voldoen aan de CSDD-regelgeving, kunnen van een nationale toezichthouder een sanctie krijgen. Die kan variëren van ‘naming and shaming’, het van de markt halen van bepaalde producten tot een boete van minstens 5 procent van de wereldwijde netto-omzet. Niet-EU-bedrijven kunnen uitgesloten worden van publieke aanbestedingen in de EU.

Gelijk speelveld
Evofenedex steunt de ontwikkeling van regelgeving voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). De vereniging heeft aangestuurd op Europese wetgeving die bedrijven in staat stelt om zoveel mogelijk impact te genereren zonder dat de concurrentiepositie onnodig wordt geschaad. Het voorstel dat het Europees Parlement heeft aangenomen is een belangrijke stap naar geharmoniseerde EU-regelgeving voor eerlijke en duurzame handel. Zeker voor ondernemingen met vestigingen in verschillende lidstaten is het belangrijk te voorkomen dat een lappendeken aan Europese wetgeving ontstaat.

Vervolg
De tekst waar het Europees Parlement mee heeft ingestemd, is nog niet de uiteindelijke wet. Nu het Parlement zijn positie heeft bepaald, beginnen de onderhandelingen hierover met de Europese Commissie en de Europese Raad. Begin 2024 zou de definitieve wet klaar kunnen zijn, waarna de lidstaten deze kunnen implementeren in nationale wetgeving.

Bron: evofenedex


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven