Minister Piet Adema:

"WUR-rapport onderstreept de kracht van biologische landbouw"

Een groeiend areaal van biologische akkerbouw en melkveehouderij draagt bij aan de vermindering van broeikasemissies in Nederland. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit een nieuw WUR-rapport. Nadat het ministerie van LNV met een actieplan kwam om de biologische productie en consumptie te stimuleren, werd WUR gevraagd om te onderzoeken wat het effect is van het vergroten van het biologisch areaal op klimaat, natuur en dierenwelzijn. De focus van dit onderzoek ligt op de biologische akkerbouw en melkveehouderij als sectoren met het grootste landbouwgebruik.

"Het rapport onderstreept de kracht van de biologische landbouw. De conclusies van het rapport laten zien dat groei van het areaal van de biologische akkerbouw en biologische melkveehouderij bijdraagt aan de grote opgaven waar Nederland voor staat op het gebied van van klimaat, natuur en dierenwelzijn", schrijft minister Adema aan de Tweede Kamer. 

'Stevig onderzoek'
Met het kopen van biologische producten helpt de consument de boer om bij te dragen aan de transitie van de landbouw. Dat is de conclusie van Bionext op basis van het onderzoek. In een tijd dat er aan perspectief wordt gewerkt in de vorm van het Convenant dierwaardige veehouderij en het Landbouwakkoord, omarmt Bionext dit rapport. In dit onderzoek is gekeken hoe biologische melkveehouders en akkerbouwers presteren op gebied van klimaat, stikstof, waterkwaliteit en dierenwelzijn. Michael Wilde: “Wij zijn heel blij dat de Wageningen Universiteit juist nu met dit stevige onderzoek naar buiten komt en laat zien welke flinke bijdrage onze sector kan leveren.”

Wat staat er in het rapport
Het vergroten van het areaal biologische akkerbouw en biologische melkveehouderij draagt bij aan een kleinere uitstoot van broeikasgassen in Nederland van zowel akkerbouw/ vollegrondsgroente teelt als melkveehouderij in Nederland uitgedrukt in Mton CO2eq per jaar. Ook draagt het bij aan het versterken van de natuur in Nederland. Dit komt door minder nitraatuitspoeling en minder ammoniakemissie (uitgedrukt in kton NH3 emissie per jaar) en meer biodiversiteit op de bedrijven.

De onderzoekers spreken daarnaast de verwachting uit dat biologische veehouderij bijdraagt aan het doel van een dierwaardige veehouderij. Maar geven daarbij ook aan dat hier de concrete onderbouwing niet te geven is vanuit huidig onderzoek. Wat Bionext betreft is hier een goede link te leggen met de Kennisagenda biologisch die het Ministerie van LNV nu aan het opstellen is.

Het onderzoek benoemt ook een aantal ontwikkel- en aandachtspunten: de groei van de consumptie van biologische producten, beschikbaarheid van grond, een mogelijk tekort aan biologische mest & krachtvoer en de beschikbaarheid van arbeid voor onkruidbestrijding. Dit zijn herkenbare punten die laten zien dat ook de biologische sector nog een aantal stevige uitdagingen op haar pad heeft. Michael Wilde: “Om de potentie van biologische landbouw volledig te benutten, en de uitdagingen het hoofd te bieden, zullen we allemaal flink aan de slag moeten. Dit onderzoek rechtvaardigt een stevige inzet vanuit de overheid en ketenpartijen op een ambitieuze biologische groei.”

Lees het rapport “Het perspectief van biologisch” hier.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven