Agribio Terra Organic

"Eerste seizoen consumptie bio-citrus in Europa stagneert"

Over het algemeen wordt het seizoen van bio-citrus gekenmerkt door lagere volumes, vooral in het tweede deel van het seizoen dat in januari begint. En dat zie je duidelijker bij mandarijnen dan bij sinaasappelen. "Tijdens de bloeiperiode in april vorig jaar viel er regen op 75% van de dagen. En in de zomer waren de temperaturen extreem hoog. Beide fenomenen zorgden voor productverlies", vertelt Manuel Peris, salesmanager van het Spaanse Agribio Terra Organic. 

"Hierbij komt nog de stijging van de kosten in de teelt en in het pakstation. En al is de verkoopprijs van het fruit iets hoger, het is niet voldoende om de extra kosten volledig te compenseren", legt hij uit.

Zo zorgt de wereldwijde economische situatie ervoor dat de consumptie van bio-citrus achterblijft. "Het zijn natuurlijk producten die sowieso duurder zijn dan conventioneel citrus. Met de koopkrachtdaling in Europa als gevolg van inflatie is de consumptie vertraagd en zelfs gedaald. Dit is het eerste seizoen dat onze afzet in Frankrijk en Duitsland, onze belangrijkste markten, is gestagneerd", zegt Manuel Peris.

Agribio Terra Organic zet zijn citrus af in Europa, voornamelijk in Frankrijk en Duitsland. Beide landen zijn samen immers goed voor de helft van de biologische markt. Het bedrijf zendt ook fruit naar de Scandinavische landen, de Benelux, Zwitserland en Oostenrijk. "We proberen zoveel mogelijk te diversifiëren om ons beter te positioneren op de markt en niet zo afhankelijk te zijn van marktschommelingen", merkt Peris op. 

Forse groei biologisch citrusareaal in Spanje
In het afgelopen decennium is het biologische citrusareaal in Spanje fors gegroeid, voornamelijk van citroen. Maar liefst 20% van het citroenenareaal is biologisch, terwijl sinaasappel en mandarijn op 4 à 6% blijven steken. Van de 24.000 hectare die bestemd zijn voor biologisch citrus – zowel reeds gecertificeerd areaal als percelen in de omschakeling – is 43% citroen, 38% sinaasappel en 16% mandarijn en clementine. 

"Het mandarijnen- en sinaasappelenareaal zal de komende jaren nog groeien, aangezien er veel percelen in de omschakelingsperiode zitten die geleidelijk aan in productie gaan komen." 

Italië is nog steeds de belangrijkste producent van biologisch citrus met 27.000 hectare. Het areaal blijft al jaren stabiel. Griekenland heeft ongeveer 2.000 hectare, goed voor circa 30.000 ton. "Deze twee landen stagneren qua areaal en opbrengst. Italië beleefde zijn hoogtijdagen van eind jaren '90 tot begin jaren 2000, terwijl Spanje pas later, vanaf 2010, serieus begon in te zetten op bio-citrus. De vlucht naar omhoog kwam er eigenlijk maar pas in 2020", legt Manuel Peris uit.

In Egypte bereikt de biologische productie 1.300 hectare. Ook daar is het areaal al jaren min of meer stabiel, maar de export is er wel flink toegenomen. Marokko, met zo'n 4.000 hectare, ziet de opbrengst behoorlijk schommelen door klimaatproblemen, zo vertelt de commercieel manager van Agribio. "Ze kunnen zeker qua prijs concurreren met de Europese teelten, maar Spanje en Italië vertegenwoordigen samen 85% van het biologische citrusareaal in het hele Middellandse Zeegebied. Bij conventioneel citrus is het anders. Daarin groeien de Noord-Afrikaanse landen nog stevig."

"Ons belangrijkste concurrentievoordeel is dat we een langere teeltkalender hebben op het noordelijk halfrond. Daarmee kunnen we een stabiele aanvoer bieden. Bovendien is ons product van "lokale" teelt voor de Europese consument", legt Manuel Peris uit. "We gaan ook verder dan de Europese biologische certificering. We leggen ons toe op de door Bureau Veritas gecertificeerde regeneratieve landbouw met het Growing for Life-keurmerk. Deze teelt is gebaseerd op de optimalisatie van ecosystemen, het biologische beheer van gewassen, collectieve intelligentie en techno-economische efficiëntie. Het moet immers ook rendabel zijn voor de teler. Een ander initiatief om onze impact op het milieu te minimaliseren is Climact, waarmee we onze CO2-voetafdruk hebben weten te verkleinen en te compenseren. We hebben nu zelfs 100% CO2-neutrale biologische citroenen", voegt Manuel Peris toe.

"25% van de productie en consumptie moet bio worden"
Ondanks de huidige politiek-economische situatie zijn er volgens Manuel Peris op de lange termijn groeivooruitzichten voor zowel teelt als consumptie. "Het marktaandeel van biologische producten in vergelijking met conventionele producten ligt in landen als Denemarken, Oostenrijk en Zwitserland op 15%. Voor de rest van de landen is dat 7%, aangevoerd door Duitsland en Frankrijk. De consument is meer geneigd duurzame producten te kopen als de koopkracht toeneemt. Dit hebben we na elke economische crisis in de afgelopen 20 jaar kunnen zien", stelt hij. 

Met de Agenda 2030 beoogt de EU dat 25% van het landbouwareaal en de consumptie biologisch wordt. "Om dit niveau te bereiken, moeten de afzonderlijke regeringen er hun schouders onder zetten en actief beleid voeren om de vraag te stimuleren. De promotie van bio-citrus in de foodservice, horeca en onderwijs- en gezondheidscentra zal ervoor zorgen dat de consument er ook meer naar op zoek zal gaan in supermarkten en bij de groenteboer", benadrukt hij. 

"Die 25%-grens wordt overigens al bijna bereikt voor citroen, maar er is nog een lange weg te gaan voor sinaasappel en mandarijn. De teelt is immers complexer wegens een grotere plaag- en ziektedruk. Agribio wil helpen om deze drempel te halen en daarnaast ook de bestemmingsmarkten blijven diversifiëren. Daarbij willen we altijd producten aanbieden die bijdragen aan een duurzamere planeet voor iedereen", besluit Manuel Peris.

Voor meer informatie:
Manuel Peris
Agribio Terra Organic
Polígono Industrial La Coma
C/ 12, n.º 54
46220 Picassent (Valencia) - Spanje
Tel: +34 961 232 646
manuel.peris@agribio-organic.com  
www.agribioterraorganic.com    


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven