Statistikamt Nord

Aantal biologische groententelers neemt toe in Schleswig-Holstein

In Hamburg werden in 2022 op in totaal 659 hectare groenten geteeld. Het areaal bleef daarmee ongeveer op het niveau van het voorgaande jaar (2021: 655 hectare). Het aantal bedrijven daalde echter met drie procent naar 67 bedrijven, aldus statistiekbureau Statistikamt Nord.

Er werden ongeveer 9.600 ton groenten en 15 ton aardbeien geteeld, in de vollegrond maar ook onder folietunnels en in kassen (zogenaamde hoge, betreedbare overkappingen). Daarmee bleef de oogst constant vergeleken bij het voorgaande jaar. De bedrijven hadden in 2022 te kampen met afzetproblemen en en een tekort aan arbeidskrachten. Daarnaast leidden het wisselvallige weer in het voorjaar en de droge nazomer tot lagere opbrengsten bij sommige vollegrondsgewassen.

In de groententeeltgebieden in Hamburg worden traditioneel veel blad- en stengelgroenten in de vollegrond geteeld. In het afgelopen jaar ging het om ongeveer 6.100 ton op 538 hectare. Daarbij domineerden de meest uiteenlopende slasoorten, die op 505 hectare geteeld werden.

De groententeelt onder folietunnels en in kassen besloeg 34 hectare. Tegenwoordig wordt er op ongeveer 19 hectare sla geteeld. Andere belangrijke gewassen voor de bedekte teelt waren tomaten met bijna zes hectare en komkommers met bijna vijf hectare.

Net als in het voorgaande jaar werd er op ongeveer 20 hectare van het groentenareaal in de vollegrond volgens biologische richtlijnen geteeld. Dat is ruim drie procent van het totale areaal, en hierop werd door zes bedrijven geteeld. De geteelde hoeveelheid in dit segment bedroeg ongeveer 280 ton.

Schleswig-Holstein: biologische teelt op 28% van het areaal
In Schleswig-Holstein werd er in 2022 op circa 28 procent (1.914 hectare) van het totale groentenareaal in de vollegrond volgens biologische richtlijnen geteeld. Daarmee lag het biologische groentenareaal op het niveau van het voorgaande jaar (2021: 1.913 hectare). Het aantal groententeeltbedrijven dat zijn producten biologisch teelt steeg echter met twee procent naar negentig bedrijven, aldus Statistikamt Nord.

In totaal teelden in 2022 in Schleswig-Holstein 364 bedrijven groenten en aardbeien in de vollegrond, evenals onder folietunnels en in kassen (zogenaamde hoge, betreedbare overkappingen). Op in totaal 7.829 hectare. Daarmee nam het areaal met zes procent af vergeleken bij het voorgaande jaar. Aangezien het aantal bedrijven van 2021 op 2022 licht toenam (plus twee procent), daalde de gemiddelde bedrijfsgrootte naar ongeveer 22 hectare voor groenten en aardbeien.

Het groentenareaal in de vollegrond bedroeg in 2022 6.967 hectare en lag daarmee twee procent onder de waarde van het voorgaande jaar. Op het areaal werd door 324 bedrijven geteeld, die ongeveer 343.400 ton groenten oogstten. Dat is vier procent minder dan in 2021.

Op het grootste deel van het areaal, hoofdzakelijk in Dithmarschen, werd traditioneel sluitkool geteeld. Het sluitkoolareaal (rode kool, witte kool en savooiekool) besloeg 3.261 hectare en besloeg daarmee ongeveer 47 procent van het totale groentenareaal in de vollegrond. De belangrijkste koolsoort was de wittekool met een areaal van 2.347 hectare. Deze leverde een gemiddelde oogst op van 739,8 deciton per hectare, ongeveer vier procent minder dan in het voorgaande jaar. Op ongeveer negen procent van het sluitkoolareaal in de vollegrond werd biologisch geteeld.

In 2022 teelden 44 bedrijven op 476 hectare ongeveer 1.900 ton asperges. Ongeveer 63 procent (299 hectare) van het aspergeareaal in Schleswig-Holstein lag in de districten Herzogtum Lauenburg, Stormarn en Segeberg. De gemiddelde oogst in de gehele deelstaat bedroeg 48,1 deciton per hectare (2021: 51,2 deciton per hectare).

Aardbeien werden door 89 bedrijven op een totaal oppervlakte van 862 hectare geteeld. De gemiddelde opbrengst in de vollegrond viel met 99,7 deciton per hectare weliswaar ongeveer 27 procent hoger uit dan het gemiddelde van het slechte oogstjaar 2021, maar deze lag wel zeven procent onder het zesjarig gemiddelde (107 deciton per hectare). De teelt van aardbeien onder hoge, betreedbare folietunnels neemt voortdurend toe. In 2022 werd deze oogstverlengende teeltmethode al op 82 hectare toegepast, door 27 bedrijven.

De groententeelt in kassen en andere hoge, betreedbare overkappingen besloeg in 2022 ongeveer 43 hectare (2021: 39 hectare). Op dit areaal werd door 74 bedrijven geteeld. Op ongeveer 60 procent van dit areaal werden groenten volgens biologische richtlijnen geteeld.

Bron: Statistikamt Nord


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven