"Eco-score draagt bij aan greenwashing in plaats het te bestrijden"

Biologische belangenorganisaties vechten Eco-score aan

IFOAM Organics Europe en de Franse vereniging  van IFOAM-leden een rechtszaak aangespannen bij het Hof van Justitie in Parijs. De biologische belangenorganisaties willen het gebruik van milieu-etikettering van levensmiddelen stoppen die ze beschouwen als oneerlijk voor de biologische productie en misleidend voor de consument.  Ze dagen organisaties die de "Eco-score" invoerden en gebruiken als milieu-etikettering. Ook wordt nietigverklaring geëist van het merk Eco-score.

IFOAM Organics Europe en de Franse vereniging van IFOAM-leden beschouwen dit gebruik in strijd met artikel 30 van Verordening (EU) nr. 2018/848 (voorheen artikel 23 van Verordening (EG) nr. 834/2007) inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en noemen het een mogelijk misleidende handelspraktijk ten nadele van de consument en de markt. 

Verwarring
In het bijzonder vanwege het verkleinwoord "Eco", dat volgens hen op onrechtmatige wijze wordt geassocieerd met niet-biologisch gecertificeerde producten en het waarschijnlijk wordt geacht dat het bij de consumenten, niet alleen in Frankrijk maar in ruimere zin in Europa, verwarring zal scheppen tussen producten van de conventionele productie en producten van de biologische productie.

Ook is er kritiek op de gebruikte beoordelingsmethode, die hoofdzakelijk gebaseerd is op de databank Agribalyse en de levenscyclusanalyse (LCA) van het Ademe, is net als de PEF-methodologie (Product Environmental Footprint) die onlangs door de Europese Commissie in het kader van de ontwerp-richtlijn inzake groene beweringen in twijfel is getrokken.

Greenwashing
"In plaats van greenwashing te bestrijden, dragen etiketteringsregelingen zoals de Eco-score ertoe bij", zegt Jan Plagge, voorzitter van IFOAM Organics Europe. "Ze kunnen consumenten misleiden over de biologische of niet-biologische aard van de levensmiddelen waarop ze worden aangebracht en bevoordelen producten uit de intensieve landbouw. De biologische sector maakt zich zorgen over de verspreiding van dergelijke etiketteringsregelingen in verschillende EU-landen. Het is belangrijker dan ooit om consumenten beter te informeren over de milieuwaarde van hun voedselkeuze. Maar dit moet gebeuren met inachtneming van de Europese wetgeving inzake biologische landbouw wat betreft de gebruikte termen, en op basis van methodes die rekening houden met alle externe effecten van de verschillende landbouwproductiemethoden, met name op de biodiversiteit".

Jacques Caplat, voorzitter van de Franse vereniging van IFOAM-leden, verklaarde: "Zoals de Rekenkamer in haar recente verslag stelt, zijn de voordelen van de biologische landbouw voor het milieu duidelijk vastgesteld in de wetenschappelijke literatuur, en is de ontwikkeling ervan de beste manier om een agromilieuovergang van onze voedselsystemen tot stand te brengen. In een reeds moeilijke context van inflatie voor producenten en consumenten moet een einde worden gemaakt aan de aanvallen op de biologische landbouw, of die nu verband houden met het gebruik van misleidende termen of bevooroordeelde methodes. Termen die op grond van EU-verordeningen alleen op biologische levensmiddelen mogen voorkomen, mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt, en zeker niet op levensmiddelen die niet erg milieuvriendelijk zijn, zoals nu het geval is met de Eco-score." 

Voor meer informatie: www.ifoam-eu.org 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven