De Valk Wekerom en ABZ De Samenwerking breiden samenwerking uit

De diervoedercoöperaties De Valk Wekerom en ABZ De Samenwerking gaan per 1 februari 2023 een strategische samenwerking aan. De coöperaties beogen, door samen te werken op meerdere terreinen, beter in te kunnen spelen op de toekomstige ontwikkelingen in de Nederlandse veehouderij. In de samenwerking komt er meer kennis beschikbaar voor de aangesloten leden-veehouders en kan er beter ingespeeld worden op (toekomstige) marktconcepten voor dierlijke producten. De combinatie kan gebruik maken van acht moderne, gespecialiseerde fabrieken, die gezamenlijk een goede dekking bieden over het land.

Foto: De Valk Wekerom

Mogelijk fusie
De samenwerking is een logisch vervolg op de samenwerking die de coöperaties reeds hebben op het gebied van de productie van rundvee-, pluimvee- en biologische voeders. Deze samenwerking zal worden uitgebreid op onder andere het gebied van inkoop, kwaliteit, nutritie en managementondersteuning. De beoogde strategische samenwerking zal stap voor stap worden ingericht, waarbij de belangen van de aangesloten leden voorop staan. Beide coöperaties vinden het van belang het proces om te komen tot verdere samenwerking zorgvuldig in te richten om uiteindelijk in de verschillende regio’s in het land dichtbij de boer en zijn dieren te staan en daarmee de belangen van haar leden en afnemers zo optimaal mogelijk te dienen. De intentie is om na een periode van samenwerken te onderzoeken of een volledige samenwerkingsvorm van de twee coöperaties verdere voordelen voor de aangesloten leden biedt. Uiteindelijk kunnen beide coöperaties opgaan in een nieuwe coöperatie middels een fusie van de twee ondernemingen.

Klaar voor de toekomst
‘De samenwerking biedt ons de mogelijkheid om onze organisatie verder aan te passen om in de toekomst op een efficiënte wijze onze producten en diensten aan te kunnen bieden aan onze leden-afnemers’, aldus algemeen directeur Martin Vervoorn van De Valk Wekerom.‘ De bestaande samenwerking met ABZ De Samenwerking geeft ons het vertrouwen dat beide coöperaties elkaar goed passen. De medewerkers verstaan elkaars taal en hebben hetzelfde doel voor ogen, namelijk het beste voer voor de dieren en het beste resultaat voor de veehouder’. De doelstelling is om in 2023 elkaar beter te leren kennen en de best practices uit te wisselen. Daar waar gezamenlijkheid direct voordelen biedt, zal dit ook vanaf de start worden opgepakt.

Regionale aanpak
‘Wij geloven in de kracht van een regionale aanpak’, vertelt algemeen directeur Marcel Roordink van ABZ De Samenwerking. ‘De samenwerking met De Valk Wekerom maakt dat we in alle regio’s een nog uitgebreider assortiment diervoeders + bijbehorend advies kunnen aanbieden, waarbij we gezamenlijk alle processen in onze eigen organisaties georganiseerd hebben. Zowel in de reguliere, als biologische markt kunnen we de gehele markt vanuit eigen fabrieken bedienen, waarbij kennis en vakmanschap uitgewisseld worden om elke dag het beste voor onze leden-afnemers te kunnen bieden.’


Voor meer informatie:
ABZ De Samenwerking
info@abzdesamenwerking.nl
www.abzdesamenwerking.nl 

De Valk Wekerom 
info@dvw.nl
www.dvw.nl 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven