Motie aangenomen - regering moet onderzoeken hoe afzet bio-producten gestimuleerd kan worden

Begrotingsbehandeling LNV: lobbyinzet met resultaat

De afgelopen week debatteerde de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van Landbouw voor 2023. Over de ruim 70 moties die werden ingediend werd donderdag 8 december gestemd. In aanloop naar het debat vroeg LTO de Kamer om aandacht te houden voor de blijvers in de agrarische sector en ruimte te geven aan het Landbouwakkoord. LTO kijkt terug op een begrotingsbehandeling waarbij goede voorstellen zijn aangenomen, waarmee gewerkt kan worden aan een beter perspectief voor boeren en tuinders. Wel noemt LTO het teleurstellend dat voor het Actieplan Biologisch in deze begroting nog geen financiering geregeld is. 

Landbouwakkoord
Eén van de meest besproken onderwerpen in het debat was het Landbouwakkoord. Ondanks een reeks voorstellen om de samenstelling van de hoofdtafel te wijzigen, blijft deze onveranderd. Over de inhoud van een mogelijk akkoord was de Tweede Kamer het meer eens. Terecht merkten vele fracties op dat de landbouwtransitie enkel mogelijk is als er perspectief op een eerlijk inkomen wordt geboden. Vrijwel de gehele Tweede Kamer steunde de motie van PvdA/GroenLinks om het verdienmodel van de vele verschillende typen agrarische bedrijven door te rekenen, rekening houdend met alle doelen en ambities die er nu zijn. Ook was er veel steun voor de motie van de PVV om bij het Landbouwakkoord afspraken te maken over hoe de gehele keten gaat bijdragen aan een goed verdienvermogen voor boeren en tuinders.

Stikstofaanpak
Ondanks de lange spreektijd over de stikstofaanpak, werden alle moties weggestemd die aanstuurden op een wezenlijke aanpassing van het beleid. Voor de PAS-melders heeft de begrotingsbehandeling daarmee helaas geen versnelling naar een oplossing opgeleverd. Wel wordt er door een aangenomen motie van de VVD spoedadvies gevraagd aan de landsadvocaat om de PAS-melders waarbij dwangsommen dreigen te ontzien. Wat LTO betreft is de uitkomst daarvan zeer urgent en hard nodig.

Biologische landbouw
Er zijn diverse boeren die willen omschakelen naar biologische landbouw, meer dan dat er nu vraag voor is op de markt. Gezien de meerwaarde van de sector en de politieke wens naar biologisch, moet de afzet van biologische producten groeien. Om dit te stimuleren is een motie vanuit GroenLinks/PvdA aangenomen. Voor het Actieplan Biologisch is echter in deze begroting nog geen financiering geregeld. Dat is wat LTO betreft teleurstellend.

De motie van leden Bromet en Thijssen luidde als volgt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de afzetmarkt voor biologische producten zal moeten groeien;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe de afzet van biologische
producten gestimuleerd kan worden, door bijvoorbeeld het inkoopbeleid van (semi)overheidsinstellingen over te laten stappen op biologisch,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bromet
Thijssen

Multifunctionele landbouw
Nadat er afgelopen jaren weinig aandacht was voor de multifunctionele landbouw was er deze begrotingsbehandeling terecht veel inzet voor deze kansrijke sector met veel groeipotentie. Vanuit zowel de SGP als GroenLinks/PvdA zijn goede moties aangenomen om de multifunctionele landbouw te ondersteunen en knelpunten weg te nemen. Een motie van de PVV is verworpen.

Gewasbescherming
Voor meerjarige financiering bij het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030 werd een motie ingebracht door de SGP. Hiermee kan de transitie naar weerbare planten en minder middelengebruik worden versneld. Omdat het onderwerp op de agenda staat bij het Landbouwakkoord is voor nu de motie aangehouden. Daarnaast werd er door de ChristenUnie een goede motie ingediend om het Fonds Kleine Toepassingen voort te zetten. Zo blijft het mogelijk om kleine maar waardevolle groenten te telen.

Voor meer informatie: www.lto.nl 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven