Bio-actieprogramma 2023 gepubliceerd

"Oostenrijk is bio-land nummer één in Europa en ons doel is dat dat zo blijft"

De Oostenrijkse minister van Landbouw Norbert Totschnig nodigde geïnteresseerden onlangs uit op het ministerie van Landbouw voor de jaarlijkse bio-enquête. "Oostenrijk is bio-land nummer één in Europa en ons doel is dat dat zo blijft. Dat lukt ons met het 'actieprogramma biologische landbouw 2023' in het kader van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid“, benadrukte Norbert bij de presentatie van het actieprogramma, waar ook Bio Austria voorzitter Gertraud Grabmann en LKÖ voorzitter Josef Moosbrugger bij aanwezig waren. Het actieprogramma omvat onder andere het ondersteunen van de Green Deal doelstellingen, het rekening houden met de maatregelen van het biologische actieprogramma van de EU, de uitvoering van de bio-verordening 2018/848, en de vergroting van de vraag naar biologische producten. 

"Volgens het biologische actieplan van de EU moet het biologisch areaal in Europa tot 2030 worden uitgebreid naar 25 procent. Met een biologisch areaal van meer dan 26 procent en 22 procent van de bedrijven die biologisch telen hebben wij dit doel al bereikt. We streven naar een verdere uitbreiding van 30 procent biologische landbouw tegen 2027, en blijven zo een voortrekkersrol houden in Europa", aldus Norbert. De manier om dit te bereiken is via het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid, waarin de biologische teelt een belangrijke rol speelt. Hiervoor staat jaarlijks ongeveer 550 miljoen euro aan steunmaatregelen ter beschikking. Bovendien zal biologisch ook weer als aparte maatregel in het milieuprogramma ÖPUL worden opgenomen.

"Meer dan tien procent van de gekochte levensmiddelen is biologisch. Wij zien dat consumenten deze producten ondanks de algemene prijsstijgingen trouw blijven. Wie regionaal koopt versterkt daarmee onze familiebedrijven, beschermt het milieu door kortere transportafstanden en de toegevoegde waarde blijft in het eigen land“, zegt de minister.

Gertraud Grabmann: versterking van bio vereist gecoördineerd gebruik van verschillende maatregelen
"De biologische landbouw is een belangrijk instrument voor het bereiken van de klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen van de Green Deal. Het moet voortdurend worden versterkt en uitgebreid. Dat vereist een gecoördineerd gebruik van een bundel aan verschillende maatregelen en instrumenten. Het bio-actieprogramma heeft betrekking op veel van deze instrumenten en levert zo een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van biologisch op nationaal niveau en het behoud van de biologische voorbeeldfunctie binnen Europa. Als bio-vereniging is het ons streven om bij te dragen aan de uitvoering van de verschillende maatregelen van het bio-actieprogramma, van advies- en educatieve diensten voor telers tot aan informatie voor consumenten over de voordelen van de biologische landbouw voor het milieu en de samenleving“, benadrukt Bio Austria voorzitter Gertraud Grabmann.

"De omzet die met biologische levensmiddelen behaald wordt ligt in Oostenrijk ondanks de algemeen hoge inflatie ver boven het niveau van 2019 en 2020, en slechts marginaal onder het recordomzetjaar 2021. Dat biologische levensmiddelen in Oostenrijk in tijden van inflatie een dergelijke stabiele afzet vertonen is te danken aan het hoge milieu- en kwaliteitsbewustzijn van de Oostenrijkers en andere factoren, alsmede aan de maatregelen van het bio-actieprogramma. Dit werk moet nu consequent worden voortgezet om de markt stabiel te houden en het in het bio-actieprogramma gestelde doel van 35 procent bio-aandeel in 2030 te bereiken. Aangezien er op de weg daar naartoe voortdurend evaluatiemaatregelen zullen worden genomen om de maatregelen zo nodig te kunnen verbeteren, ben ik zeer optimistisch dat we samen het doel zullen bereiken“, aldus Gertraud.

Josef Moosbrugger: een evenwichtige drie-eenheid van aanbod, afzet en duurzaamheid is belangrijk
"De Oostenrijkse landbouwpolitiek is er bij de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in geslaagd om ook voor de binnenlandse biologische sector, ondanks hogere eisen op milieugebied, uitvoerbare en toekomstgerichte randvoorwaarden te scheppen. De middelen konden zelfs verhoogd worden. De Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne vormt echter een aanzienlijke uitdaging voor onze biologische bedrijven. Hoge kwaliteit en een regionale herkomst met goede telersprijzen moeten in ieder geval ons centrale credo in de landbouw blijven. Deze weg, waarmee we tot nu toe zeer succesvol zijn geweest, moet ook op marketinggebied dienovereenkomstig ondersteund worden. Het is zaak om de mensen duidelijk te maken hoe zij zelf, net zoals het milieu en dierenwelzijn, van onze hoge standaarden profiteren."

"We willen dat onze biologische telers biologisch kunnen blijven telen als ze dat willen en aan de juiste voorwaarden voldoen. Gezien de enorme kostenstijgingen is er echter een beter aandeel aan toegevoegde waarde nodig waarmee onze bedrijven kunnen 'leven'. In het bio-actieprogramma moet centraal staan dat de markten in Europa c.q. Oostenrijk nauwkeurig in de gaten worden gehouden en bij alle overwegingen worden betrokken, vooral als het gaat om de uitbreiding van biologisch areaal. Het belangrijkste voor biologische telers en de voorzieningszekerheid is een evenwichtige drie-eenheid uit aanbod, afzet en aantoonbare duurzaamheid, zoals beoogd in het bio-actieplan van de EU."

Voor meer informatie:
www.bml.gv.at


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven