Provinciale Staten Noord-Holland stemt voor voorstel om bio-landbouwareaal versneld te laten toenemen

Een meerderheid van de Provinciale Staten in Noord-Holland hebben voor het voorstel van de Partij voor de Dieren en PvdA gestemd om het areaal biologische landbouw versneld te laten toenemen. Vlak voor de vergadering presenteerde Bregje Hamelynck, van de Federatie van Agro-ecologische Boeren, bij het Provinciehuis het GroenBoerenPlan aan Statenleden en verantwoordelijk gedeputeerde Ilse Zaal.

"Dat deed ze namens een netwerk van groene boeren. Eerder werd dit plan ook aan de Tweede Kamer en minister voor Natuur en Stikstof gepresenteerd. In dat plan pleiten ondernemers voor een omslag in ons landbouw- en voedselsysteem: naar korte ketens en met de nadruk op plantaardig voedsel. Deze innovatieve koplopers functioneren in een systeem dat vooral de traditionele landbouw in de benen houdt, terwijl die de planeet uitput en vervuilt. Overheden moeten juist deze koplopers ondersteunen, bepleit de Partij voor de Dieren in de provincie. Bijvoorbeeld door het bij elkaar brengen van kennis en ervaring, en het ondersteunen van vernieuwende verdienmodellen voor een toekomstbestendige voedselvoorziening", aldus een woordvoerder van Partij voor de Dieren. 

De partij meldt dat een flink aantal moties op de dag van de begrotingsehandeling aangenomen is, waaronder de Motie versnelling biologische landbouw:

Motie Versnelling biologische landbouw: de provincie moet nog voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023 een concreet plan aan Provinciale Staten presenteren over hoe zij gaat bijdragen aan de EU-doelstelling van minimaal 25 procent biologische landbouw in 2030. Biologische boeren laten al jaren zien hoe we gezond voedsel kunnen telen, en tegelijkertijd onze natuur, water en bodem kunnen beschermen. Toch worden deze voorbeeldboeren vaak vergeten door de overheid. Mede hierdoor blijft het percentage biologisch areaal in Noord-Holland jarenlang hangen op zo'n 1 tot 5% en een concreet plan om biologische landbouw te versnellen ontbreekt. Met het PvdD voorstel komt daar verandering in.

De PvdA meldde het volgende op de eigen website:
"Vandaag tijdens de Algemene Beschouwingen zetten wij onze sociaaldemocratische visie uiteen voor de komende periode. We dienen hierbij enkele voorstellen in om Noord-Holland leefbaar te houden en de bestaanszekerheid voor alle (!) Noord-Hollanders te verbeteren:
4) Op dit moment loopt Nederland achter op het gebied van agrarische biologische landbouw. Dit terwijl dit duidelijk beter is voor het klimaat en onze eigen gezondheid. Wij verzoeken Gedeputeerde Staten daarom om de noodzaak van biologische agrarische activiteit te benadrukken en uit te zoeken hoe het biologische areaal kan worden verhoogd."


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven