Kees Water, Ekopart:

"Biologische melkveebedrijven draaien financieel én milieutechnisch goed"

"De toekomstige melkveehouderij biedt alleen kansen als voldaan wordt aan een economisch perspectief voor de boeren, bij het realiseren van maatschappelijke voorwaarden voor natuur, klimaat waterkwaliteit en volksgezondheid. Dit wordt geïllustreerd door overzichten 2019 tot en met 2021", vertelt Kees Water van Ekopart.

Hij geeft aan dat dit alleen structureel haalbaar is door de melkveehouderij te extensiveren. "Hiervoor moeten gronden beschikbaar komen. De kostprijs van de te produceren producten zal hoger worden. Daarom zal de markt zal ruimte moeten te bieden voor producten met deze hogere kostprijs. Het overheidsbeleid moet zich hierbij richten op het beschikbaar krijgen van deze gronden en de markt aan te sturen voor de verkoop van deze duurder geproduceerde producten."

Complementaire aanpak
Volgens Kees zijn dit feitelijk de belangrijkste te leren lessen van circa 50 jaar biologisch boeren. "Technisch is het een en ander heel goed mogelijk gebleken. De milieuresultaten in de vorm van Kritische Prestatie Indicatoren, ofwel KPI's, zijn veelbelovend. Bedrijfseconomisch draaien biologische bedrijven mede door de hogere productprijs naar verwachting. En vraag de gemiddeld biologisch boer: hij zal melden dat hij/zij heel veel plezier heeft in het werk. Doordat in de bedrijfsvoering niet wordt gewerkt met chemische bestrijdingsmiddelen, mag ervan uitgegaan worden dat de bedrijfsvoering een actieve bijdrage levert aan de volksgezondheid, het bodemleven en de waterkwaliteit."

Bedrijfseconomische resultaten
Ekopart verzamelt al 20 jaar de technische en bedrijfseconomische resultaten van de biologische melkveehouders. De gemiddelden van de laatste 3 jaar staan vermeld in onderstaande tabel.

De gemiddelde melkprijs ligt in deze periode circa 11 cent per kilogram melk hoger dan de reguliere melkprijs. Om inzicht te krijgen in de financiële ruimte bij deze resultaten is een berekend resultaat van deze laatste 3 jaar opgesteld. Deze staat in de onderstaande tabel vermeld.

Milieuresultaten
De laatste 3 jaar zijn ook de Kritische Milieu Indicatoren in beeld gekomen. Het gaat hier over het gemiddelde het N-bodemoverschot, de NH3-uitstoot per hectare en het CO2-eq uitstoot per hectare. Zie onderstaande de grafieken. Beide bedrijfsresultaten bieden goed inzicht in het duurzame perspectief. Het biedt dan ook volop kansen voor bestuurders en beleidsbepalers om een verdere uitbouw te faciliteren.

Met name bij de CO2 uitstoot per hectare bestaat een nauwe relatie tussen de melkproductie per hectare en het CO2-eq uitstoot per hectare (grafiek 4).

Voor meer informatie:
Kees Water
Ekopart
Westerkerkweg 81
1606 BB Venhuizen
06 26518701
keeswater@ekopart.nl 
www.ekopart.nl 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven