Jan Wieringa: "Zijn er meer biologische boeren met hetzelfde probleem?"

Zienswijze Veld en Beek 1678 keer gedeeld - politiek Renkum doet noodkreet

Tholen - De Doorwerthse biologische boerderij Veld en Beek wordt in zijn voortbestaan bedreigd, omdat het bedrijf 11 hectare landbouwgrond kwijt dreigt te raden aan natuur. De politiek in Renkum vraagt wethouder Joa Maouche nu om natuurinclusieve boeren te helpen. In dit eerdere Biojournaal-artikel vertelde bio-boer Jan Wieringa al wat meer over de situatie en het feit dat ze zoveel mogelijk mensen opgeroepen hadden om hun zienswijze in te dienen. Daaraan is duidelijk gehoor gegeven, want de zienswijze is in totaal 1678 keer gedeeld. 

Oproep: "Zijn er vergelijkbare situaties?"
In een reactie zegt Jan dat de massale steun zal helpen bij het realiseren van een goede afloop. Hij overweegt ook om de problematiek landelijk aan de orde te stellen, want hij weet een aantal gevallen waarbij biologische landbouw ook moet wijken voor schrale landbouw (natuur). Hij wil graag weten of er nog meer biologische boeren zijn die tegen hetzelfde aanlopen. Ze mogen mailen naar veldenbeek@gmail.com. Jan: "Als er meer biologische boeren zijn met hetzelfde probleem kunnen we duidelijk maken dat het niet één geval is en dat er naar oplossingen gezocht moet worden. Een oplossing is wanneer biologisch een plek krijgt in de natuurnetwerken en niet alleen aan de rand van de natuurnetwerken, want biologisch is maximaal natuurinclusief."

Zienswijze massaal gedeeld
Op 20 oktober stuurde de griffie het volgende bericht aan Veld en Beek:

Naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan 'Uiterwaarden kasteel Doorwerth 2022' heeft boerderij Veld en Beek een zienswijze ingediend bij de gemeente Renkum. De zienswijze is tevens geplaatst op de website van Veld en Beek met de oproep om deze 'massaal te delen' met de gemeenteraad van Renkum.

Aan deze oproep is massaal gehoor gegeven. De zienswijze is 1678 keer gedeeld met de gemeenteraad. Uiteraard wordt de zienswijze doorgeleid naar de gemeenteraad, onder vermelding van het aantal indieners. De berichten die bij de griffie zijn binnengekomen zullen als zienswijze worden meegenomen in de bestemmingsplanprocedure.

Verloop procedure
Na het verstrijken van de termijn voor het indienen van zienswijzen, worden de zienswijzen beoordeeld. Burgemeester en wethouders doen vervolgens een voorstel aan de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan (eventueel in gewijzigde vorm). Hierbij wordt tevens een Nota van zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. In deze Nota worden de zienswijzen van een reactie voorzien. Naar verwachting zal het bestemmingsplan geagendeerd worden voor de vergaderingen van de raadscommissie en de gemeenteraad in februari 2023.

De agenda's voor de vergaderingen worden gepubliceerd via de openbare bekendmakingen in Rijn & Veluwe en de website van de gemeente.

Noodkreet vanuit politiek Renkum
De Gelderlander meldt dat de Renkumse gemeenteraad oproept om biologische boerderij Veld en Beek te helpen. Zo geeft Eveline Vink namens GroenLinks aan: "Dat bedrijf zit klem. Help dat bedrijf. Het mag niet zo zijn dat meer natuur het einde betekent voor Veld en Beek." In het artikel staat verder dat de wethouder van mening is dat ze zuinig moeten zijn op dit soort boeren. Hij voert onder meer gesprekken over of er op een andere plek ruimte is voor bedrijven als Veld en Beek.

Voor meer informatie:
Jan Wieringa
Veld en Beek
Fonteinallee 33
6865 ND Doorwerth
06 12882815
info@veldenbeek.nl  
www.veldenbeek.nl  


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven