"Gemiddeld jaarinkomen akkerbouwer dreigt volgend jaar van ruim 46 duizend naar 6 te gaan"

Het inkomen van akkerbouwers staat onder druk als voorgenomen beleid onverkort wordt ingevoerd. Van een gemiddeld jaarinkomen van een akkerbouwer van € 46.333 dreigt volgend jaar nog maar
€ 6.493 over te blijven. Dat wijst een doorrekening van BO Akkerbouw uit. Een factsheet brengt de economische impact van de stapeling van beleidsvoorstellen in beeld voor een gemiddeld bedrijf van 75 hectare.

Opbrengstderving instellen bufferstroken
De conceptbeschikking derogatie, die de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit eind september 2022 bekendmaakte, blijkt een aanzienlijk effect te hebben op het inkomen van akkerbouwers. Berekeningen wijzen uit dat het instellen van bufferstroken van drie meter een opbrengstderving tot € 16.500 per jaar kan betekenen, uitgaande van maximaal 4% verlies aan productieareaal. De precieze effecten zijn afhankelijk van regio, bouwplan en bedrijfsomvang.

Kosten verruiming bouwplan
Een grote impact heeft ook de verruiming van het bouwplan, dat onderdeel is van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het gaat dan om de verplichting van 1:4 rustgewassen in de regio’s met zand- en lössgronden. De opbrengstderving bij deze ruimere rotatie kan voor individuele akkerbouwers oplopen tot € 18.750 per jaar – ook hier afhankelijk van regio, bouwplan en bedrijfsomvang. Bovendien heeft dit  beleid aanzienlijke economische gevolgen voor verwerkende bedrijven.

Vermindering GLB-premie
Het derde beleidsvoornemen dat gevolgen heeft voor het inkomen van akkerbouwers is de invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) per 1 januari 2023. De nieuwe eco-regeling leidt naar verwachting tot een vermindering van de GLB-premie van gemiddeld € 4.590 per akkerbouwbedrijf. Het niveau brons lijkt namelijk het maximaal haalbare voor akkerbouwbedrijven. Zilver of goud is door een gebrek aan beschikbare maatregelen nauwelijks te behalen. Naast deze beleidsvoornemens hebben ook de hogere energieprijzen en stijgende werkgeverslasten impact op de akkerbouwsector.

Voor meer informatie:
BO Akkerbouw
info@bo-akkerbouw.nl 
www.bo-akkerbouw.nl 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven