Richtlijn voor kledingindustrie voor gebruik materialenindex in communicatie over duurzaamheidsclaims

De Nederlandse toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Noorse consumentenautoriteit NCA hebben samen een richtlijn opgesteld voor de manier waarop de kledingindustrie de Higg Material Sustainability Index (Higg MSI) kan gebruiken in hun communicatie over duurzaamheidsclaims naar de klant. Grote kledingmerken gebruiken de Higg materialenindex - als onderbouwing voor hun duurzaamheidsclaims over materialen. Maar de gegevens uit de Higg index over de gebruikte materialen kunnen zonder toelichting voor consumenten onduidelijk en al snel misleidend zijn. In de richtlijnen hebben de toezichthouders aanbevelingen gedaan ter verbetering.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: "We vinden het positief dat de kledingindustrie zich inzet om de duurzaamheidsimpact van haar materialen inzichtelijk te maken voor consumenten. Dit helpt consumenten om een duurzamere keuze te maken. Het is belangrijk dat dit op een juiste manier gebeurt zodat consumenten niet misleid worden. Met deze richtlijnen geven we aan hoe bedrijven dit kunnen doen."

Noors onderzoek naar Higg materialenindex
De Noorse consumententoezichthouder NCA heeft afgelopen voorjaar onderzoek gedaan naar een Noors kledingbedrijf. Het bedrijf gebruikte de Higg materialenindex in de communicatie met zijn klanten over de duurzaamheid van de materialen in zijn producten. De NCA concludeerde dat deze duurzaamheidsclaims op basis van de Higg materialenindex misleidend zijn en eiste dat het bedrijf hiermee zou stoppen. Naar aanleiding van het Noorse onderzoek heeft Sustainable Apparel Coalition (SAC), het bedrijf achter de Higg index, dat bestaat uit vijf instrumenten waaronder Higg MSI, besloten om het gebruik van dit instrument in de communicatie aan consumenten over duurzaamheidsclaims tijdelijk stop te zetten. SAC heeft vervolgens contact opgezocht met verschillende Europese toezichthouders, waaronder de ACM en NCA voor verdere handvatten. Naar aanleiding van deze gesprekken komen de ACM en NCA nu met richtlijnen voor de Higg MSI.

Informatie moet duidelijk, concreet en onderbouwd zijn
Om ervoor te zorgen dat de Higg MSI gebruikt kan worden als instrument voor onderbouwing voor duurzaamheidsclaims hebben de ACM en NCA richtlijnen opgesteld voor i) de vastlegging en onderbouwing van duurzaamheidsclaims over materialen gebaseerd op de Higg MSI, ii) het type claims die gemaakt kunnen worden en iii) hoe deze claims moeten worden gepresenteerd aan de consument:

  • Het bedrijf dat de Higg MSI gebruikt voor zijn duurzaamheidsclaims over materialen moet duidelijk vermelden dat het gaat om algemene, gemiddelde gegevens die niet direct van toepassing zijn op de productie van dat specifieke product.
  • Het bedrijf moet melden dat niet de volledige impact van het materiaal in kaart is gebracht, maar voor vier categorieën en dat het gaat om een wieg tot poort analyse (de duurzaamheidsimpact van productie tot de verkoop).
  • Daarnaast moet het voor de consument duidelijk zijn dat de Higg MSI de milieu impact alleen binnen één materiaaltype vergelijkt en niet tussen materialen. Dus de impact van biologisch katoen wordt vergeleken met conventioneel katoen en niet met bijvoorbeeld polyester.
  • Tot slot moeten de onderliggende gegevens actueel en gevalideerd worden door een onafhankelijke derde partij. 

Hoewel de aanbevelingen bedoeld zijn voor het gebruik van de Higg MSI in duurzaamheidsclaims over materialen, zijn ze van belang voor de gehele kledingindustrie, zowel voor ontwikkelaars en aanbieders van data-instrumenten als voor kledingbedrijven die gebruik maken van deze instrumenten. De richtlijn is gebaseerd op huidige Europese regelgeving, maar is op zichzelf geen wettelijk bindend document.

ACM onderzoek naar duurzaamheidsclaims in de kledingindustrie 
De ACM heeft afgelopen jaren onderzoek gedaan naar duurzaamheidsclaims onder andere in de kledingsector. Dit heeft geresulteerd in toezeggingen van Decathlon en H&M. Zij hebben toegezegd duurzaamheidsclaims op hun kleding en/of websites aan te passen of niet meer te gebruiken. Ze beloven consumenten duidelijker te informeren om zo het risico op misleiding over duurzaamheid te voorkomen. De ACM blijft de kledingbranche nauwgezet in de gaten houden.

ACM en duurzaamheid
De ACM laat markten werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst. Duurzame producten en duurzame consumptie zijn essentieel voor een toekomstbestendige samenleving. De ACM draagt hieraan bij door het toezicht op duurzaamheidsclaims van bedrijven. Consumenten moeten met vertrouwen een duurzame keuze kunnen maken. Bedrijven die zich inspannen voor duurzaamheid moeten worden beschermd tegen bedrijven die oneerlijk concurreren door gebruik te maken van misleidende claims. Ook wil de ACM de juiste voorwaarden scheppen om de transitie naar een meer duurzame economie te bevorderen. De ACM neemt belemmeringen weg en geeft ruimte waar het kan.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven