Europees landbouwfonds stimuleert kennisvergroting bij boeren over duurzaam bodembeheer

Het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling wil met het subsidiëren van kennis over duurzaam bodembeheer, boeren stimuleren, kennis te vergaren om hun bedrijf klaar te zetten voor de veranderingen waar de landbouw momenteel middenin zit. Op Warmonderhof, school en trainingscentrum voor duurzame landbouw, kunnen boeren vanaf 21 oktober een driedaagse training volgen voor een zeer gereduceerde prijs. Aanmelden is mogelijk via www.warmonderhoftrainingen.nl.

De trainingsdata zijn: 21 oktober, 11 en 25 november van 10.30 tot 16.30 uur. In deze drie dagen leggen boeren hun eigen boerenbedrijf langs de meetlat van duurzaam bodembeheer. Ze verwerven de kennis die nodig is om te dealen met de veranderingen in de landbouw. De training behandelt onderwerpen als bodemstructuur, bewortelingsintensiteit, waterberging en mechanisatie, in het bijzonder NKG/Niet kerende grondbewerking. Samen met de trainer en collega’s kunnen de deelnemers bepalen welke aspecten van natuurinclusieve landbouw en van regeneratieve landbouw in de bedrijfsvoering worden ingepast. De training is uitsluitend bestemd voor boeren en andere professionals die kennis en ervaring hebben in de praktijk van de landbouw. Basisbegrippen uit de land- en tuinbouw worden bekend verondersteld.


Ruud Hendriks

De trainer: expert bodemvruchtbaarheid
Trainer Ruud Hendriks is expert bodemvruchtbaarheid. Hij is docent bodemvruchtbaarheid aan Aeres MBO Dronten Warmonderhof en daarnaast vervult hij de post van practor Kringlooplandbouw namens Aeres MBO. De training Duurzaam bodembeheer wordt medegefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, wat maakt dat de driedaagse training aangeboden kan worden voor slechts 150 euro exclusief btw per persoon, inclusief koffie/thee en lunch.

De volgende onderdelen worden uitgelicht 

  • De dag begint met een andere manier van kijken. Bodem is de laatste decennia heel mechanistisch benaderd. Meten en weten, kwantitatief, maakbaar, cijfers zijn bepalend. De bodem kan ook vanuit de kwalitatieve kant worden benaderd. Welke kwaliteiten heeft je bodem? In welke ontwikkelingsfase zit je bodem? Afnemende mineralenbeschikbaarheid is een extra stimulans om de kwaliteiten van je bodem te (her)kennen.
  • Elke bodem heeft een eigen dynamiek. De stikstofdynamiek laat een deel van die dynamiek zien. NDICEA is en programma waar je 'het bedrijf in kan stoppen'. Dat programma berekent op basis van bodem, ondergrond, gewas, bemesting, groenbemesters, het weer, et cetera de stikstofdynamiek en het organische stof verloop.
  • Bodem en voedingskwaliteit. Er zijn zorgen over een afnemende voedingskwaliteit door eenzijdige bemesting en hoge opbrengsten. Wat is er bekend over de relatie bodem en voedingskwaliteit. We kijken naar inhoudsstoffen, met name vitaminen en mineralen, en naar de kwalitatieve kant van de bodem.
  • Bodemopbouw gaat langzaam, onderzoek op dat gebied vraagt een lange adem. Ze zijn er wel. Waaraan meet je af wat de verbetering van je bodem is? Hoe is dat wanneer je verse mest, compost of bokashi naast elkaar zet?
  • Welke stappen heb je al genomen en waar denk je aan? Gedurende de dag is er ruimte om eigen ontwikkelingsvragen te stellen en te bespreken. Door de eigen situatie erbij te halen kunnen de diverse mogelijkheden praktische handen en voeten krijgen.
  • De actualiteit is nogal hectisch. Die is niet leidend, maar kunnen we ook niet buitensluiten. We kijken wat de recente ontwikkelingen (verdwijnende derogatie, veranderingen in (kunst)mestbeschikbaarheid et cetera) betekenen voor het onderhouden van de bodemvruchtbaarheid. 
  • Natuurinclusief en regeneratief boeren staat in de belangstelling. Elementen daaruit zijn ook prima in te zetten wanneer je je niet onder een dergelijk stroming schaart. Het GLB geld wordt de komende jaren steeds meer ingezet in deze richting.

Locatie: Wisentweg 12 te Dronten.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden. 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven