Brits onderzoekers:

"Milieumaatregelen voor landbouw zijn doeltreffend en gaan niet ten koste van voedselproductie"

Milieuregelingen binnen de landbouw kunnen de plaatselijke vogel- en vlinderpopulaties aanzienlijk doen toenemen zonder de voedselproductie te schaden, zo is gebleken uit langlopend Brits onderzoek.

Wetenschappers van het UK Centre for Ecology & Hydrology (UKCEH) hebben een decennium lang intensief toezicht gehouden op de effecten van een grootschalig, door Defra gefinancierd experiment in Hillesden, een commercieel akkerbouwbedrijf van 1.000 hectare in Buckinghamshire. Dit experiment, dat in 2005 van start ging, omvatte de aanleg van verschillende leefgebieden voor wilde dieren, waaronder zaaddragende planten voor vogels, wilde bloemen voor bestuivers en struweelachtige grasranden ter ondersteuning van een reeks vogels, insecten en kleine zoogdieren.

In het experiment werd nagegaan hoe doeltreffend deze milieumaatregelen in de landbouw waren in het beperken van het verlies aan biodiversiteit ten gevolge van de intensivering van de landbouwpraktijken in het VK sinds de Tweede Wereldoorlog, met inbegrip van de achteruitgang van soorten die essentieel zijn voor de landbouwproductie, zoals bestuivers en predatoren van plagen in gewassen.

In het langstlopende monitoringonderzoek in zijn soort hebben onderzoekers vastgesteld dat de meeste soorten het in Hillesden beter hebben gedaan dan in andere vergelijkbare agrarische landschappen zonder agromilieumaatregelen over dezelfde tijdsperioden. De populaties van alle vogelsoorten namen tussen 2006 en 2016 met een derde toe, vergeleken met een gemiddelde van iets minder dan 13 procent op andere gemonitorde locaties, en de vlindersoorten namen tussen 2009 en 2017 met 40 procent toe, vergeleken met 21 procent elders.

Uit een eerdere UKCEH-studie van zes jaar oogstgegevens bleek dat de totale opbrengst in Hillesden gehandhaafd bleef - en voor sommige gewassen zelfs toenam - ondanks het verlies van landbouwgrond voor de aanleg van habitatten.

Vlinders en vogels
De abundantie van de kneu is op Hillesden meer dan verdubbeld, terwijl andere zaadetende vogels die het er beter deden dan op andere locaties, zoals de geelgors en de vink, het beter deden. Vogels die zich gewoonlijk met insecten voeden, profiteerden van de beschutting die heggen en grasranden boden, zoals de koolmees (+88%) en de pimpelmees (+73%).

Vlinders die het in de onderzochte periode in Hillesden bijzonder goed deden, waren onder meer de poortwachter, die zich voedt met grassen, en het groen geaderd witje, dat zich voedt met wilde bloemen in akkerranden. De aantallen van beide soorten zijn in de bestudeerde periode verdubbeld.

Hoewel eerdere wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat het aantal vogels en vlinders toeneemt waar agromilieumaatregelen aanwezig zijn, waren deze studies meestal van korte duur en beperkt in omvang, zodat het moeilijk was aan te tonen dat de toename niet gewoon het gevolg was van het feit dat veel individuen zich in het plaatselijke landschap verplaatsten of slechts een kortstondige stimulans voor de populaties vormden.

Dr. John Redhead van UKCEH, hoofdauteur van het nieuwe onderzoekspaper, gepubliceerd in het Journal of Applied Ecology, legt uit: "Door veranderingen in populaties over een aanzienlijke periode te onderzoeken en deze te vergelijken met andere locaties, kunnen we erop vertrouwen dat agro-milieuopties op lange termijn voordelen kunnen opleveren voor vogel- en vlinderpopulaties.

"Hillesden is een typisch groot akkerbouwbedrijf met conventionele landbouwmethoden, in een gewoon landschap zonder grote stukken natuurlijke habitat. Daarom is het waarschijnlijk dat de resultaten van onze langetermijnstudie aangeven wat op andere commerciële landbouwbedrijven kan worden bereikt met een goede planning, uitvoering en beheer van agromilieumaatregelen."

De gebieden die voor het experiment in Hillesden uit de voedselproductie werden genomen, waren uitgekozen omdat ze onrendabel of moeilijk te bewerken waren. De nieuwe habitats zorgden voor meer bestuiving en natuurlijke plaagbestrijding, waardoor de opbrengst van de oogst in die delen van het bedrijf toenam.

De onderzoekers volgden de populaties van 12 wijdverspreide vogelsoorten en negen vlindersoorten. De enige soort die het op Hillesden beduidend slechter deed dan op andere locaties was de kleine witte vlinder - een plaag die zich vooral voedt met geteelde brassica's zoals koolzaad. De auteurs van de studie zeggen dat de achteruitgang te wijten kan zijn aan predatie of concurrentie als gevolg van een toename van nuttige soorten.

Bron: UKCEH 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven