Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

"Kabinetsaanpak krapte arbeidsmarkt biedt geen oplossing voor korte termijn"

De arbeidsmarkt is op dit moment enorm krap. In verschillende sectoren hebben werkgevers grote moeite met het vinden van goed en voldoende personeel. Ook de land- en tuinbouw kampt met veel oningevulde vacatures. Het kabinet trekt zich dit aan en heeft afgelopen vrijdag een aanpak van de arbeidsmarktkrapte gepresenteerd. De aanpak richt zich op het verkleinen van de vraag naar arbeid, het vergroten van het aanbod en het verbeteren van de match tussen vraag en aanbod, waarbij nadrukkelijk een beroep op werkgevers wordt gedaan.

“LTO Nederland waardeert de aandacht die het kabinet heeft voor de problemen op de arbeidsmarkt. Maar zoals minister Van Gennip zelf ook al aangeeft, gaan de acties de urgente problemen niet oplossen. Het lijken vooral theoretische verkenningen van wat de overheid op het terrein van de arbeidsmarkt kan doen. Daarom is er meer nodig”, aldus Eric Douma, portefeuillehouder Ondernemerschap en Onderwijs bij LTO Nederland.

Zie ook de Kamerbrief waarin minister Van Gennip de kamer informeert over de maatregelen die zij willen nemen tegen de arbeidsmarktkrapte.

Onvoldoende aanbod gekwalificeerd personeel
Iedere werkgever in de land- en tuinbouw begrijpt dat het nodig is te investeren in goed werkgeverschap. Dat betekent een eerlijk loon conform de cao’s, goede en veilige arbeidsomstandigheden en ontwikkeling voor werknemers. Gaat het om internationale werknemers, dan speelt ook de huisvesting een belangrijke rol. Ondanks die inzet, is er onvoldoende aanbod om de vraag naar gekwalificeerd personeel op te vangen. Een aantal seizoensgebonden zoals sectoren is in hoge mate afhankelijk van werknemers van buiten Nederland. Bij voorkeur mensen van binnen de EU, maar als die er niet zijn, moeten we ook kijken naar landen daarbuiten. Het kabinet houdt de deur voorlopig dicht met verwijzing naar het groot aantal mensen dat nog steeds aan de kant staat.

Om het aanbod van gekwalificeerd personeel te verruimen zouden volgens LTO Nederland de mensen die aan de kant staan van alle kanten gestimuleerd moeten worden om onderdeel te worden van de arbeidsmarkt. Slechts 8% van de mensen met een bijstandsuitkering werkt. Het verruimen van de bijverdiengrenzen is daarvoor een goede eerste stap. Maar ook veel meer inzet van gemeenten gericht op activering van uitkering naar werk is nodig.

Daarnaast zijn internationale werknemers onmisbaar, zeker voor het seizoenswerk waarvoor onvoldoende Nederlandse werknemers te vinden zijn. Het kabinet moet daarom niet alleen op  kenniswerk voor arbeidsmigratie focussen, maar ook vakmensen voor seizoenswerk in de land- en tuinbouw waarderen.

De land- en tuinbouw is een mooie sector met maatschappelijke impact. Mensen die met hun hoofd of handen willen werken, tijdelijk of voor langere tijd zijn meer dan welkom. Het kabinet zal ervoor moeten zorgen dat de voorwaarden er zijn om dat waar te maken.

Bron: LTO Nederland

Publicatiedatum: