Biohuis over stikstofbrief en perspectiefbrief:

"Er moet recht gedaan worden aan bedrijven die al serieuze stappen hebben gezet richting innovatie en extensivering, zoals biologische bedrijven"

De stikstofbrief van het kabinet heeft veel emoties losgemaakt. Tegelijk stuurde het kabinet een brief over het toekomstperspectief voor de landbouw. De Biohuis werkgroep stikstof, met vertegenwoordigers van alle grote veehouderijverenigingen, kijkt zeer kritisch naar de actualiteit rondom stikstof. Onderstaand hun reactie op de brieven van het kabinet.

Globale reducties
De stikstofbrief biedt in onze ogen nog niet heel veel duidelijkheid: het draait om een generieke kaart waar met kleuren is aangegeven hoeveel ammoniak emissie reductie nodig is. De aangegeven reducties zijn in veel gebieden fors en richten zich op de landbouw. De kaart is gebaseerd op een globale modelmatige benadering en bedoeld om ‘richtinggevend’ duidelijkheid te verschaffen. De provincies moeten het echte werk doen: de aanpak per gebied gedetailleerd uitwerken. Bij die aanpak kan de provincie ‘gemotiveerd’ afwijken van de kleurenkaart en ook reducties in verkeer en industrie gaan meenemen. Hierdoor zou de opgave voor de landbouw kleiner kunnen worden. Ook moet nog goed bekeken worden wat natuurgebieden nu echt nodig hebben voor hun herstel en behoud. Het kabinet komt later nog met reductiedoelen voor die andere sectoren, die de stikstof veelal uitstoten als stikstofoxide.

Natuurgebieden onder de loep
Het kabinet wil dat provincies gaan bekijken wat nu echt de situatie in een bepaald natuurgebied is en hoe die verbeterd kan worden. Dat heeft niet alleen met stikstof te maken. Goed waterbeheer, agrarisch natuurbeheer en andere landbouwmethoden kunnen ook bijdragen aan natuurherstel. Ondertussen zijn er ontwikkelingen waarbij de uitstoot in de landbouw al vanzelf daalt, zoals door extensivering, innovatie en uitstroom van boeren zonder opvolger. Door al deze mitsen en maren zijn de daadwerkelijke opgaven voor de landbouw in de gebieden nog niet duidelijk. Dat geeft ruimte voor een betere invulling dan generieke reducties.

Aan tafel
Het komt er nu op aan dat (bio)boeren in alle provincies niet afwachten, maar aan tafel schuiven om realistische gebiedsplannen te ontwikkelen die goed zijn voor boeren die verder willen én voor de natuur. Daarbij moet recht gedaan worden aan bedrijven die al serieuze stappen hebben gezet richting innovatie en extensivering, zoals biologische bedrijven.

Extensivering als rode draad
De ‘Perspectiefbrief’ stelt de omslag naar kringlooplandbouw centraal, om problemen zoals met stikstof aan te pakken en boeren een perspectief te bieden. De minister ziet daarbij kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw, biologische landbouw en regeneratieve landbouw als elkaar overlappende en versterkende begrippen en richtingen. Extensivering en kringlooplandbouw lijken de rode draad in de perspectiefbrief en de stikstofbrief. Biologische landbouw wordt opvallend vaak genoemd en er is een uitgebreide paragraaf over de stimulering van biologische landbouw - inclusief stimulering van de marktvraag. De biologische sector hamert er voortdurend op dat het aanbod de vraag moet volgen en niet andersom. LNV wil het nationale Actieplan Biologisch in september publiceren.

Voor meer informatie:
Biohuis
info@biohuis.org
www.biohuis.org


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven