Xavier San Giorgi, oprichter van Stichting Weerwoud:

"Van gangbaar tot biodynamisch: ieder agrarisch bedrijf kan herstellen met agroforestry"

“Gangbaar, biologisch of biodynamisch, wij willen iedereen de handvaten geven om ecosystemen te herstellen en te verrijken”, vertelt Xavier San Giorgi, oprichter van Stichting Weerwoud. Voor Stichting Weerwoud is agroforestry (landbouw met bomen, struiken en vaste planten) het systeem om dit doel te behalen. In samenwerking met agrariërs integreren ze agroforesty in hun bedrijfsvoering. Naast de ecologische winsten moet het natuurlijk ook renderen voor een boer, anders is het enkel weer een verplichting tot natuurbehoud. “Agroforestry is een echte win-win. Het herstelt en verrijkt het ecosysteem en de agrariër kan het in combinatie met andere teelten uitstekend in zijn voordeel gebruiken.”

De onderzoeksplek van Stichting Weerwoud op Utopia Eiland. Foto: Rene Siebring

Utopia Eiland: een praktijk gedreven onderzoeksplek
Stichting Weerwoud heeft een eigen praktijk gedreven onderzoeksplek van 1.4 hectare op Utopia Eiland in Almere. Hier experimenteren ze met 8 verschillende agroforestry systemen. Elk met verschillende combinaties van gewassen, bomen en dieren. “Fouten maken en ontdekken wat wel kan, staat centraal. We doorlopen zelf het hele proces van de teelt tot aan de verkoop van een product. We maken bijvoorbeeld zelf walnotenlikeur.” Voor alle systemen publiceert Stichting Weerwoud een factsheet over de economische haalbaarheid. “We zien de interesse in agroforestry groeien onder agrariërs, maar het blijft voor velen nog een onbekende stap. Met ons onderzoekslab op Utopia Eiland laten we niet alleen de voordelen van agroforestry voor het ecosysteem zien, maar vooral ook de kansen die agroforestry een agrarisch bedrijf kan bieden.”  

Boeren leren van boeren
Om agroforestry op de kaart te zetten, heeft Stichting Weerwoud een uitgebreid programma opgezet genaamd ‘Boeren leren van boeren’ tijdens Floriade Expo 2022. Hierin staat de boer en de vragen vanuit hun specifieke bedrijfsvoering centraal. Daaromheen organiseren ze onder andere excursies voor agrariërs naar drie bedrijven met agroforestry. Ook zijn er introductie webinars terug te kijken op het YouTube kanaal van Stichting Weerwoud. “Twee van de agrarische bedrijven die we in onze excursies bezoeken zijn veldonderzoeken: de biodynamische melkveehouderij van Gerard Keurentjes en het gangbare akkerbouwbedrijf van Karin Perdaems. Beide ondersteunen wij bij het maken van een bedrijfsplan rond Agroforestry.”

Biodynamisch melkveehouder Gerard Keurentjes ging aan de slag met agroforestry. Foto: Xavier San Giorgi 

“Gerard heeft al ruim ervaring. Hij is onder meer afgestapt van het gebruik van krachtvoer, heeft kruidenrijk grasland en heeft in de afgelopen jaren zeker al 1,5 km aan hagen daaraan toegevoegd. Vanuit Weerwoud ondersteunen we Gerard voornamelijk met inhoudelijke verdieping en helpen we het financiële plaatje kloppend te maken. Met Karin zijn we nog in de ontdekkingsfase. We beginnen klein, omdat het voor akkerbouwers nog onwennig is om bomen te integreren. Deze teelt heeft een andere dynamiek waardoor de hoeveelheid werk lastig in te schatten is. Bij agroforestry komen veel praktische handelingen kijken. Samen met Karin werken we aan een goed plan waardoor ze meer ervaring kan opdoen. En wij leren net zo hard van de samenwerking!”

Agroforestry op het gangbare akkerbouwbedrijf van Karin Perdaems Foto: Xavier San Giorgi  

Stichting Weerwoud heeft dit jaar de eer om samen met LNV de eerste live bijeenkomst van het Nationaal Netwerk Agroforestry te organiseren op 26 september. Deze richt zich specifiek op de ondernemer. Daarnaast zijn er tijdens de Floriade dagelijks rondleidingen over Utopia eiland. Ga voor meer informatie naar www.utopiaeiland.nl 

Stichting Weerwoud op de BioVelddag 2022
Dit jaar zal Stichting Weerwoud geïnteresseerde telers ook ter woord staan op de BioVelddag. Xavier San Giorgi en Eline van de Veen zijn benieuwd welke vragen er leven bij de boeren. En natuurlijk vertellen ze graag over wat zij al geleerd hebben tijdens hun veldonderzoeken in de akkerbouw en veeteelt. 

De ‘BioVelddag: Ontmoeten, Inspireren & Innoveren’ vindt plaats op donderdag 23 juni 2022 op de Proeftuin Agroecologie en Technologie (Elandweg 84, Lelystad). Bezoekers kunnen gratis het evenement bezoeken. Het programma start om 14:00 uur en loopt tot ongeveer 20:00 uur. Om 18:00 uur serveert De Strandhoeve een biologische 3-gangen maaltijd voor €28,50. Vooraf reserveren noodzakelijk via onderstaande website. Reserveren voor de maaltijd kan nog uiterlijk vandaag, 17 juni. Anders dan voorgaande jaren is het dit jaar niet mogelijk om ter plaatse te reserveren.

Het online BioVelddag platform biedt het hele jaar door een aanbod van veldactiviteiten, informatie, podcasts en video’s. De BioVelddag wordt samen met de sector en belangenverenigingen georganiseerd door: Open teelten- WUR, Louis Bolk Instituut, Agrifirm, Ceres en de BioAcademy.

Voor meer informatie en aanmelden: www.biovelddagen.nl 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven