Lidstaten moeten steun voor biologische landbouw in strategische plannen verhogen

IFOAM Organics Europe roept de Europese lidstaten op hun strategische plannen voor het GLB aan te passen aan de opmerkingen die de Commissie in haar observatiebrieven heeft gemaakt, en roept de Commissie op de discussie met de nationale regeringen voort te zetten om ervoor te zorgen dat zij betere maatregelen en budgetten voor biologische landbouw vaststellen. Biologische landbouw kan bijdragen tot veel van de doelstellingen van het nieuwe GLB en is een instrument om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren, het dierenwelzijn te verbeteren, het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen, en plattelandsgebieden nieuw leven in te blazen. Het moet dan ook naar behoren worden gesteund door de lidstaten, zo stelt de belangenorganisatie.

Jan Plagge, voorzitter van IFOAM Organics Europe: "Zoals de Europese Commissie in haar observatiebrieven heeft vermeld, ontbreekt het sommige landen aan ambitie om nationaal bij te dragen aan de EU-doelstelling van 25% biologische landbouwgrond tegen 2030, hetzij in termen van streefdoelen, hetzij in termen van zwakke interventies, en lage budgetten om biologische landbouw te ontwikkelen. De lidstaten moeten rekening houden met de opmerkingen van de Commissie om ten minste een aanhoudende groei van de biologische productie tijdens de volgende GLB-periode 2023-2027 te garanderen en een grotere algemene klimaat- en milieu-ambitie te hebben."

Eduardo Cuoco, directeur van IFOAM Organics Europe benadrukt: "De Commissie moet ervoor zorgen dat de lidstaten hun strategische plannen voor het GLB verbeteren alvorens ze goed te keuren, om er zeker van te zijn dat de vastgestelde interventies meer conventionele landbouwers zullen stimuleren om over te schakelen op biologische landbouw, gezien de voordelen van biologisch voor de biodiversiteit, het milieu en het dierenwelzijn, zoals de Commissie zelf in haar brieven heeft gememoreerd."

Ontoereikende budgetten: Tsjechië, Finland, Portugal, Zweden, Frankrijk, Nederland en Spanje
IFOAM Organics Europe is het eens met de opmerkingen van de Commissie over de ontoereikende budgetten om meer landbouwers ertoe aan te zetten over te schakelen op biologische landbouw in verschillende landen zoals Tsjechië, Finland, Portugal en Zweden, waar het budget voor de omschakeling op biologische landbouw gelijk is aan of lager dan dat voor de instandhouding van de biologische landbouw, ondanks de uitdagingen waarmee men wordt geconfronteerd en de behoeften die tijdens de omschakelingsperiode worden gesteld. Bovendien zijn sommige begrotingen te laag om het behoud van de biologische landbouw mogelijk te maken, zoals in Frankrijk, waarvoor de Commissie een risico van omschakelingen vanaf 2023 voorspelt als gevolg van de intrekking van de begroting ter ondersteuning van het behoud van de biologische landbouw, en in Nederland, waarvoor de Commissie van mening is dat de interventies ontoereikend zullen zijn om de biologische productie naar behoren te stimuleren, aangezien er geen specifieke biologische regeling is.

In het geval van Spanje heeft de Commissie echter niet vastgesteld dat de situatie van de biologische sector alarmerend is door het gebrek aan begrotingsmiddelen voor de biologische landbouw. Het door Spanje geplande budget voor de hele GLB-periode 2023-2027 bedraagt 752 miljoen euro, wat niet eens genoeg is om het huidige biologische areaal in stand te houden. Om tegen 2030 een potentiële doelstelling van 25% te halen (de Spaanse regering heeft een doelstelling van 20% tegen 2030 vooropgesteld), zou 1 100 miljoen euro per jaar nodig zijn om het biologische areaal te ondersteunen.

Afname van comparatieve voordelen & verkeerde interpretatie van overlappende betalingen
IFOAM Organics Europe is ook van mening dat de interventies en niveaus van betalingen die in de strategische plannen van het GLB zijn vastgesteld, het niet mogelijk maken om biologische landbouwers te belonen voor de collectieve goederen die zij leveren. Meer in het bijzonder maken onze leden zich, in vergelijking met de huidige GLB-periode (2014-2022), zorgen over de afname van een comparatief voordeel voor de omschakeling van conventionele landbouwbedrijven naar biologische landbouw, in vergelijking met stimulansen om andere soorten landbouwpraktijken toe te passen die minder transformatief zijn en veel minder milieuvoordelen opleveren.

Deze situatie is te wijten aan problemen voor biologische landbouwers om biologische regelingen te combineren met ecoregelingen of agromilieu- en klimaatmaatregelen (AECM's). In dit verband waarschuwt de Europese biologische beweging voor een verkeerde interpretatie van overlappende betalingen, wat voorkomt in verscheidene landen, waaronder Spanje, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland en Finland. Zo is het in Finland niet de bedoeling dat de compensatie voor biologische productie wordt betaald voor de oppervlakte grasland en biodiversiteitsvelden, noch voor de oppervlakte van de maatregel inzake de milieucompensatie-beschermingszone, aangezien de teelt van deze gebieden onder biologische productieomstandigheden niet veeleisender is dan deze maatregelen. De verlaging van de betalingsniveaus voor biologische landbouwers zal ertoe leiden dat biologische landbouw minder aantrekkelijk wordt dan conventionele landbouw.

Deze situatie is ook te wijten aan het feit dat de criteria van de ecoregelingen niet ambitieus genoeg zijn op milieugebied. Wat Frankrijk betreft, heeft de Commissie bijvoorbeeld meegedeeld dat voor de ecoregeling voor biologische landbouw momenteel hetzelfde betalingsniveau is gepland als voor de ecoregeling voor biologische landbouw (de zogenoemde "hoge milieuwaarde"), ondanks het feit dat deze regeling minder milieuvoordelen oplevert.

Tot slot wenst IFOAM Organics Europe eraan te herinneren dat het GLB een cruciaal instrument is om de vraag van de consument naar biologische producten te stimuleren. Het kan investeringen in afzetbevorderingsbeleid en -campagnes en overheidsopdrachten vergemakkelijken en zo zorgen voor een gestage groei van de totale biologische markt.

Voor meer informatie:
IFOAM Organics Europe
+32 2 280 12 23
info@organicseurope.bio
www.organicseurope.bio


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven