"We steunen de collega's die terecht een punt maken"

Biologische koe wel in de wei tijdens actie #30MeiKoeUitDeWei

LTO en Team Agro NL houden op 30 mei de actie #30MeiKoeUitDeWei omdat de rechter keer op keer uitspreekt dat weidegang vergunningplichtig is. Iedereen wordt blij van een koe in de wei. Beweiding is in Nederland zo intrinsiek verbonden met de melkveehouderij, dat het heel raar zou zijn als de oer-Hollandse beweiding alleen mag, als je een vergunning daarvoor hebt. Dat zou net zoiets zijn, als je pas mag fietsen als je een fietsvergunning hebt. Daarom staat de Natuurweide ook achter het ongenoegen van LTO en Team Agro NL.

Voorzitter Sybrand Bouma: "Maximale beweiding is een belangrijke pijler in het systeem van een biologische melkveehouder. Er is sprake van Europese en nationale bioregelgeving hierover, die vanuit de overheid en de zuivelorganisaties gecontroleerd wordt. Zo weet je zeker dat de bio-zuivel van koeien komt die maximaal buiten gelopen hebben. Biologische melkveehouders kunnen en willen de koeien daarom niet binnen halen voor een dag. Het verstoort het systeem, de kalveren moeten juist wennen aan de weidegang en voor de hoogdrachtige koeien is het juist een soort zwangerschapsgym om fit te zijn voor het afkalven."

De organisatie die bezwaar maakt, waardoor de rechter telkens uitspreekt dat voor beweiden een vergunning nodig is, wil graag bereiken dat er een vergunning komt op het hele systeem van een
bedrijf. Waarbij alle activiteiten die stikstofemissie veroorzaken worden meegenomen in de vergunning, dus ook het beweiden.

"Als er beweid wordt, ontstaat minder emissie dan wanneer de koe in een gewone stal staat. Uit onderzoek van de WUR (1) blijkt dat de biologische melkveehouderij al heel lage stikstofemissies
heeft. Het kijken naar het gehele systeem, zoals de biologische systeemlandbouw, is eerlijker dan kijken naar enkel stalemissies. Maar het is tegelijkertijd ook heel complex. Niemand weet eigenlijk
nog hoe je dat nu moet regelen. De overheid wil niet dat voor beweiden vergunningplicht komt, maar de rechter spreekt telkens uit dat er wel een methode gevonden moet worden om inzicht te
geven in de emissies van het gehele systeem van een te vergunnen bedrijf. Dit gaat nu al jaren zo en de impasse wordt steeds groter. De boeren die de vergunning nodig hebben maar deze niet krijgen, omdat de overheid geen systeem maakt voor een integrale vergunning, moeten de koeien op stal laten terwijl ze de koeien zo graag zouden laten weiden. Dat is zuur en niet in het belang van de koe, de boer of de natuur."

"We steunen de collega's die terecht een punt maken van de steeds groter wordende impasse. Als biologische melkveehouders zou het opstallen van de koeien te systeemverstorend werken, zodat bio-koeien op 30 mei toch – zoals het hoort - in de wei blijven."

(1) M. Plomp, G. Migchels 2021, Quick scan stikstofproblematiek en biologische veehouderij - Mogelijke bijdrage van de
biologische sector aan oplossingsrichtingen voor ammoniakproblematiek, Rapport 1306 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven