Regiobijeenkomsten in de komende maanden

Hoe kunnen biologische boeren effectief gebruikmaken van het GLB?

In 2023 verandert het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). In Nederland wil men het GLB gebruiken als instrument om de transitie richting kringlooplandbouw te stimuleren, waarbij innovatie, biodiversiteit, een goed verdienvermogen voor de boer en duurzaam bodembeheer belangrijke doelen zijn. Daarnaast moet de landbouw onderdeel zijn van de oplossing van het stikstofprobleem in Nederland.

De biologische sector kan een belangrijk instrument zijn om de GLB doelen te behalen en tegelijkertijd een deel van de oplossing zijn voor het stikstofprobleem. Biologische bedrijven hebben een hogere biodiversiteit, blinken uit in duurzaam bodembeheer en hebben een aantoonbaar lagere ammoniakemissie.

Het doel van het GLB-project van Biohuis en Bionext is om te bepalen hoe het GLB biologisch kan stimuleren in Nederland (door bijv. omschakelende boeren) en hoe biologische boeren effectief gebruik kunnen maken van het GLB.Regiobijeenkomsten
Met de komst van het GLB 2023 moeten biobedrijven voldoen aan nieuwe basiseisen. Nieuwe doelen op het gebied van biodiversiteit, klimaat en grondgebondenheid leiden tot aanscherping voor de hectaretoeslagen. Alleen bio is niet (meer) voldoende. Op tijd voorsorteren dus: biobedrijven moeten zich al in oktober 2022 aanmelden bij RVO om mee te doen met het GLB. Tijdens de regiobijeenkomst horen biologische boeren de laatste informatie over wat het nieuwe GLB voor hun bedrijf betekent.

Daarnaast stelt GLB 2023 nieuwe gelden beschikbaar voor regionale en branche-gerichte samenwerkingen. Zowel voor regionale natuurdoelen (ANLb) als samenwerkingen in productie, innovatie en afzet. Graag gaan we daarom in gesprek: is een biologische branche- of producentenorganisatie een goede vorm om de biologische markt te stimuleren? Bijzonder is ook de mogelijkheid om voor duurzame voedselsystemen een uitzondering te maken op het kartelverbod. Dit biedt kansen voor een sterkere marktpositie van biologische boeren.

Klik hier voor de online uitnodiging en hier voor praktische informatie over de regiobijeenkomsten.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven