Friesland: 50.000 euro subsidie voor bescherming weidevogelnesten en -kuikens

In de provincie Friesland is er dit jaar 50.000 euro beschikbaar voor de bescherming van weidevogelnesten en kuikens. Grondeigenaren en -gebruikers kunnen van 3 mei tot en met 10 juni 2022 subsidie aanvragen.

De subsidie is bedoeld voor het treffen van beschermende maatregelen op percelen waar veel weidevogelnesten en kuikens zijn. Het gaat om minimaal vijf nesten van de grutto. Zijn er naast de gruttonesten ook nesten van de tureluur, wulp, veldleeuwerik, graspieper, kluut, watersnip en kemphaan, dan kan daar ook subsidie voor aangevraagd worden. Per nest krijgt een grondeigenaar zestig euro om beschermende maatregelen te treffen. Zo moet er in totaal achthonderd vierkante meter land onbewerkt blijven – dus niet maaien of ander agrarisch werk – zo lang de kuikens nog aanwezig zijn.

De subsidie kan worden aangevraagd door grondeigenaars of gebruikers die geen andere subsidie of vergoeding ontvangen voor de bescherming van weidevogelnesten en kuikens. Zoals deelname aan het agrarisch natuur en landschapsbeheer.

Nieuwe subsidieregeling
Provinciale Staten stelde de Nota Weidevogels 2021-2030 in november vorig jaar vast. De insteek van het nieuwe weidevogelbeleid is om de dalende trend in aantallen weidevogels om te buigen naar een stijgende lijn. Bijvoorbeeld door het voortzetten van het (agrarisch) natuurbeheer en de campagne Grutsk op ús Greidefûgels, het creëren van aaneengesloten weidevogelplusgebieden, maar ook door extra inzet op de basiszorg. Onderdeel daarvan is het opstellen van een nieuwe subsidieregeling voor de bescherming van weidevogelnesten en -kuikens. Dat gebeurt in de tweede helft van 2022 in samenwerking met betrokken landbouw- en natuurorganisaties. De nieuwe regeling wordt dan in 2023 opengesteld. 

Bron: Provincie Fryslân


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven