Wil dat de vele voordelen van bio-landbouw voor klimaat en milieu worden erkend

Europese biologische beweging roept op tot een systematische aanpak van carbon farming

Aangezien carbon farming momenteel een prioriteit is op de EU-agenda als het gaat om de beperking van de klimaatverandering in de landbouw, dringt IFOAM Organics Europe in haar nieuwe stellingname aan op de noodzaak van een holistische en multidimensionale benadering van carbon farming, die niet alleen gericht is op de hoeveelheid koolstof die in de bodem wordt opgeslagen, maar ook op de bescherming van de biodiversiteit en de systemische overgang van landbouwsystemen naar agro-ecologie.

Jan Plagge, voorzitter van IFOAM Organics Europe: "Praktijken die gangbaar zijn in de biologische landbouw dragen nu al bij tot hogere koolstofvoorraden in de bodem op biologische landbouwbedrijven en bieden tegelijk voordelen voor de gezondheid van de bodem, de waterkwaliteit en de bescherming van de biodiversiteit. Biologische landbouw moet daarom worden erkend als een koolstoflandbouw-praktijk. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de inspanningen van pioniers, zoals biologische landbouwers, niet worden bestraft maar ook worden erkend, zodat het niet degenen zijn die in het verleden hebben nagelaten actie te ondernemen, die het meest zullen worden beloond door een carbon farming-regeling."

Eric Gall, beleidsmanager van IFOAM Organics Europe, voegde daaraan toe: "De toepassing van nuttige beheerspraktijken voor koolstofvastlegging en bescherming van de biodiversiteit in de landbouwsector moet worden aangemoedigd en landbouwers moeten voor hun inspanningen worden beloond. Absolute emissiereducties zijn nodig in alle sectoren en het recente IPCC-rapport heeft duidelijk gemaakt dat de grondsector geen compensatie kan bieden voor uitgestelde emissiereducties in andere sectoren. Biologische landbouwers betwijfelen dan ook of koolstofmarkten het juiste beleidsinstrument zijn om landbouwers een eerlijke en betrouwbare financiering te bieden om de koolstofvastlegging in hun bodems te verbeteren."

Met het oog op de aanstaande stemming van de ENVI-commissie van het Europees Parlement over hun verslag over de herziening van de LULUCF-verordening, een ander belangrijk stuk wetgeving als het gaat om koolstofverwijdering, roept de biologische beweging de leden van het Europees Parlement op ervoor te zorgen dat het vergroten van de 'carbon sinks' de doelstellingen op het gebied van de bescherming van de biodiversiteit niet ondermijnt en dat er wordt gezorgd voor sterke beschermingsmaatregelen. Biodiversiteit is niet louter een 'neveneffect' van koolstofvastlegging in de bodem, maar goed functionerende ecosystemen zijn een noodzakelijke voorwaarde voor de veerkracht van landbouwecosystemen en voor de matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering. Bovendien moeten emissiereducties in alle sectoren worden bereikt, en daarom mogen landbouwemissies niet worden verborgen door verwijderingen uit de bosbouw, wat het geval zou kunnen zijn in de AFOLU-pijler zoals voorgesteld door de Europese Commissie.

Biologische landbouw heeft tal van voordelen voor het klimaat en de biodiversiteit, waaronder een grotere koolstofvastlegging in de bodem, een lagere energie-input, 30% meer biodiversiteit op het landbouwbedrijf en een grotere veerkracht van het landbouwsysteem. Deze worden belicht in dit nieuwe document dat door IFOAM Organics Europe is gepubliceerd.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven