AR presenteert positief resultaat en autonome omzetgroei aan leden

Tijdens de Algemene Vergadering op 12 april 2022 hebben de leden van coöperatie AgruniekRijnvallei (AR) de jaarrekening 2021 vastgesteld. In het resultaat is rekening gehouden met een nog uit te betalen prijsreductie van bijna 1,1 miljoen euro.

AR kijkt terug op een succesvol jaar met positieve resultaten van de vier pijlers. Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat na belasting van 0,3 miljoen euro. De geldomzet steeg naar 322 miljoen euro.

Alle pijlers goed gepresteerd
Algemeen directeur Arjen van Nuland liet zien dat alle vier de pijlers - voer, plant, op- en overslag en winkels - positief hebben bijgedragen aan het resultaat. Arjen: “In 2021 kenmerkte de markt zich wederom door een grote dynamiek en veel onzekerheden. In deze complexe markt heeft AR een uitstekend resultaat neergezet en is tegen de markttendens in gegroeid.”

Omzet veevoer stijgt met 3%
In een krimpende markt voor veevoer heeft de pijler voer in vergelijkbare weken een volumestijging van 3% gerealiseerd. De markt herkent en waardeert kwalitatief goed voer tegen de juiste condities. Plant liet in 2021 een positieve omzetontwikkeling zien en een sterke groei in het klantenbestand. Hoewel er door de grondstoffenschaarste minder vraag naar overslag was, kon ook de op- en overslagactiviteit Rijnzate een omzetstijging realiseren.
In deze hectische grondstoffenmarkt zijn de opslagmogelijkheden bij Rijnzate strategisch zeer belangrijk voor AR. De negen Welkoopwinkels die AR exploiteert hebben een omzetrecord gerealiseerd.

Bestuursverkiezing 
De Algemene Vergadering herkoos Menso Tijssen, fruitteler uit Altforst, voor een nieuwe zittingsperiode in het bestuur als voorzitter. Binnen het bestuur was André Wikkerink, varkenshouder uit Sinderen, aftredend en niet herkiesbaar. Als zijn opvolger is Angelo Tiggeloven (33 jaar), varkens- en melkveehouder uit Vragender, benoemd. Tijdens de vergadering werd ook afscheid genomen van Martin Grift. In september 2021 is hij als algemeen directeur opgevolgd door Arjen van Nuland. 

Voor meer informatie: www.argroep.nl 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven