“We zijn net voor de rand gered"

Ministerie staat niet-biologische grondstoffen in biologisch veevoer tijdelijk toe: net op tijd

Tholen - De biologische pluimvee- en varkenshouders kunnen weer even opgelucht ademhalen, want het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft akkoord gegeven op het derogatieverzoek dat Bionext onlangs indiende. Daarin vroeg de ketenorganisatie om het tijdelijk toestaan van niet-biologische grondstoffen in biologisch veevoer, vanwege het acute tekort aan biologische grondstoffen. De derogatie geldt met terugwerkende kracht vanaf 24 februari.

Net op tijd
Volgens Thomas Schara, teammanager Kennis & Innovatie van Bionext, is de derogatie net op tijd verleend. “We zijn net voor de rand gered. Het dierenwelzijn staat onder druk. De voermixen zijn aangepast, wat resulteert in mindere kwaliteit. Pluimveehouders merkten dat al in de stal. Verder zouden de zonnebloemzaadschilfers heel binnenkort op zijn en dan zou er echt pikgedrag ontstaan. Dat wil je niet hebben.”

Bionext heeft minister Henk Staghouwer vorige maand aangespoord om deze kwestie in Europees verband binnen de Landbouw en Visserij raad te bespreken. Ministers uit meerdere landen hebben dat gedaan en zo werd het de Europese Commissie duidelijk dat er sprake is van crisis. Ondertussen kon Bionext in Nederland in samenwerking met de hele sector gegevens verzamelen over de benodigde volumes en een prognose maken van hoelang het nog goed zou gaan. Die gegevens werden naar de commissie gestuurd.

Certificaat verliezen of eerder naar de slacht
“De Europese Commissie gaat zeer waarschijnlijk derogatie verlenen maar het ministerie van LNV heeft besloten dat alvast te doen”, verduidelijkt Thomas. “Vanwege het dierenwelzijn, want het water staat echt aan de lippen. Met name de uitputting van de voorraad aan biologische zonnebloemschilfers, die een relatief hoog gehalte aan het aminozuur methionine bevatten, zorgen voor hoofdbrekens in de legpluimveehouderij. Als een bedrijf uit nood een deel gangbaar veevoer gaat gebruiken, betekent dat een terugschakeling naar gangbare productie, met alle financiële consequenties van dien. Bovendien werken boeren volgens de biologische methode, dus dat zou tegen hun principes ingaan. Alternatief is dat de dieren eerder geslacht moeten worden, om te voorkomen dat ze hun bio-certificaat verliezen. Maar dat wil je natuurlijk ook niet.”

Vijf procent gangbare grondstoffen
Dankzij de derogatie die is verleend, mogen er nu tot vijf procent gangbare grondstoffen worden gebruikt in biologisch veevoer. “Voorlopig kunnen we hier even mee uit de voeten, maar zoals het er nu naar uit ziet kan dit binnen afzienbare tijd al te weinig blijken te zijn. Daarom hebben we de EU gevraagd om een commissie in te stellen die de situatie monitort. Zodat we, als die vijf procent niet voldoende is, op kunnen schalen naar tien procent. En als het niet meer nodig blijkt te zijn, dat we dan afschalen. Want we willen altijd zo min mogelijk gangbare grondstoffen gebruiken; honderd procent biologisch blijft nadrukkelijk de norm.”

Lange termijn
Ondertussen wordt er ook over oplossingen op de langere termijn nagedacht. “Voor de bio-sector is het belangrijk, vanuit de kringloopgedachte, om meer regionaal voer te produceren. Nu komt een aantal essentiële biologische grondstoffen voornamelijk uit Oekraïne. Door deze crisis is duidelijk geworden hoe afhankelijk we zijn van deze importen, niet alleen uit Oekraïne, maar ook uit Azië. Als sector beseffen we dat we dit beter moeten regelen. Om dit voor elkaar te krijgen is het nodig dat de hele keten, van veevoerproducenten, handelaren tot veehouders en akkerbouwers met elkaar in gesprek zijn en tot afspraken komen. Hier gaan we in eerste instantie samen met BioNederland, vereniging van de biologische handel en verwerking en Biohuis, van de bioboeren, mee aan de slag.”

Voor meer informatie: 
Bionext
info@bionext.nl
www.bionext.nl  


Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven