Vlaanderen stelt 300.000 euro beschikbaar voor onderzoeksprojecten bio-landbouw

Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid lanceert een nieuwe oproep naar projectvoorstellen voor onderzoek rond biologische landbouw. De geselecteerde onderzoeksprojecten worden gefinancierd met een budget van maximum 150.000 euro. De projectvoorstellen kunnen worden ingediend tot en met 31 mei.

De projectvoorstellen moeten één van de volgende thema’s behandelen:

  • Robuuste biologische productiesystemen-primaire productie: een systeemaanpak;
  • Oplossingen voor extreme weersomstandigheden in biologische teeltsystemen door het werken aan bodemkwaliteit;
  • Het beheersen van schimmelziekten aan de hand van agro-ecologische praktijken vanuit een systeemaanpak;
  • Maatregelen voor minder ammoniakemissies in de biologische veehouderij vanuit een systeemgerichte aanpak.

Toelichting
De thema’s van deze oproep situeren zich in de 'Onderzoeksstrategie Biologische Landbouw & Voeding Vlaanderen 2018-2022' van het Vlaams Onderzoeks- en Kennisnetwerk voor Biologische Landbouw & Voeding (NOBL, CCBT, Biobedrijfsnetwerken) binnen het thema 'Robuuste biologische productiesystemen'. Meer toelichting bij de verschillende thema’s is hier terug te vinden.

Indieningsvoorwaarden
Deze onderzoeksoproep is bedoeld voor Vlaamse wetenschappelijke onderwijs- en onderzoeksinstellingen zonder commerciële doelstellingen (hogescholen en universiteiten), bij voorkeur in een consortium met praktijkcentra en richt zich op fundamenteel/toegepast onderzoek.

De projecten worden, zowel op het vlak van praktijktoepassingen als voor de meer fundamentele onderzoeks-aspecten, samen met de bio-sector uitgeschreven, uitgevoerd en opgevolgd. Om in aanmerking te komen voor de selectie, is daarom een attest vereist waaruit blijkt dat het onderzoeksvoorstel gedragen wordt door de sector (bij voorbeeld het verslag van een vergadering met landbouwers, een lijst met handtekeningen of een schriftelijk akkoord…). Samenwerking en partnerschap tussen enerzijds het praktijkveld (proefcentra, bio bedrijfsnetwerken, …) en de indienende instellingen is onontbeerlijk en is een voorwaarde voor het project. Het onderzoek moet uitgevoerd worden op biologische gecertificeerde bedrijven en/of onder biologische omstandigheden. Dat mag on-farm zijn.

Er wordt aan de indieners gevraagd een kort filmpje te maken waarin de onderzoeksresultaten van het project worden toegelicht op maat van de bio-landbouwers.

Voor deze “Oproep onderzoek biologische landbouw 2022” is een totaalbudget voorzien van 300.000 euro, met een maximumsteunbudget van 150.000 euro per project. Indien een onderzoeksvoorstel reeds via andere financieringsbronnen bekostigd wordt, zal het geweigerd worden.

Projecten kunnen ten vroegste starten 1 januari 2023 en ten laatste op 31 december 2023. De projectduur bedraagt maximum drie jaar.

In de projectvoorstellen moet de begroting opgemaakt worden op basis van de geschatte reële kosten. Na afloop van het project moeten deze kosten bewezen worden aan de hand van een eindafrekening.

Voor meer informatie over de aanvraag voor onderzoeksprojecten: www.lv.vlaanderen.be


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven