18.000 burgers kopen 7 hectare paardenwei en maken een boerenland vol leven

Land van Ons zet voet aan wal in Noord-Brabant

Burgercoöperatie Land van Ons koopt haar eerste perceel in Noord-Brabant. Nu is het nog een paardenwei. Land van Ons gaat van deze grond een duurzaam boerenland vol leven maken. Het perceel beslaat 7,1 hectare, ligt aan de Oude Beijermoerseweg in Halsteren vlakbij de bijzondere Brabantse Wal. Het doel van deze burgercoöperatie met al meer dan 18.000 deelnemers is om in heel Nederland agrarische landbouwgrond aan te kopen en daar de biodiversiteit te herstellen. Dat betekent: geen kunstmest of gewasbeschermingsmiddelen en herstel van de biodiversiteit en het landschap.

Franke Remerie, voorzitter Land van Ons: “Dit is de 10e locatie in Nederland waar we grond aankopen en de eerste in Noord-Brabant. We zijn blij dat we nu ook hier aan de slag kunnen. Ik vraag iedereen in de buurt – van Halsteren, Bergen op Zoom tot Roosendaal – om mee te denken en ideeën in te sturen voor een duurzame agrarische exploitatie van dit perceel.”

Microklimaatjes
Het aangekochte perceel ligt op de rand van de Brabantse Wal; een stuwwalgebied met rivierduinen, met aan de westkant een steile helling en daarnaast een gebied dat ooit een zompig moeras was. Het hoogteverschil in het perceel leidt tot verschillende microklimaatjes; elk met een eigen populatie aan insecten. Bijzonder interessant voor Land van Ons, om de biodiversiteit te laten profiteren van die omstandigheden en ondertussen aan de slag te gaan met duurzame landbouw.

Samen aan de slag
Sinds de oprichting ruim twee jaar geleden is de burgercoöperatie Land van Ons in snel tempo gegroeid. Er is al meer dan 150 ha grond aangekocht. De terugkeer van insecten en vogels in het boerenland raakt een snaar bij Nederlanders. Land van Ons denkt ook voor dit nieuwe perceel in Brabant veel burgers te kunnen interesseren.

Komend jaar gaat het perceel eerst in ‘rust’ zodat de grond kan herstellen van het intensieve gebruik en bemesting. Deze tijd gebruikt Land van Ons om het perceelteam bij elkaar te krijgen en een passend beheerplan op te stellen. Net als op andere percelen kunnen mensen rondom Halsteren meehelpen om te bedenken wat Land van Ons hier gaat ontwikkelen. Net als op andere percelen zal samen met lokale boeren en leden de biodiversiteit ook op dit perceel worden verbeterd. De boer(en) waarmee we dit kunnen gaan doen, worden de komend maanden geselecteerd.

“Dat het anders moet in de landbouw is voor velen duidelijk. Als je de bijen en vlinders in het boerenland wilt helpen, koop dan m2 bij Land van Ons, en ga direct als vrijwilliger aan de slag. De ene keer gaat het om weidevogelbeheer, de andere om strokenteelt en verkoop van lokale producten via ‘de korte keten’ om de hoek. Op weer een ander perceel gaan we de bodemdaling en verdroging van veenweidegronden tegen. Wat er bij Halsteren gaat gebeuren? We zijn benieuwd waar mensen mee komen!” aldus coöperatievoorzitter Franke Remerie.

Over Land van Ons
Land van Ons is een landelijk opererende burgercoöperatie met ruim 18.000 deelnemers die samen al ruim 160 hectare grond door heel Nederland hebben gekocht. De organisatie draait volledig op het talent van de deelnemers uit alle lagen en beroepsgroepen van de bevolking. Bijzonder is dat elke deelnemer, los van zijn of haar financiële participatie in de coöperatie 1 stem heeft. De coöperatie richt zich uitsluitend op de aankoop van landbouwgrond om daar natuurinclusief te boeren. Met als doel de landschappelijke waarde en de biodiversiteit op het perceel te vergroten. De coöperatie draait volledig op eigen kracht en is financieel gezond. Behalve herstel van landschap en biodiversiteit onderneemt de coöperatie activiteiten op het vlak van nieuwe teelten in de landbouw, educatie, onderzoek en het verkorten van de voedselketen, zodat een producent een betere prijs voor z’n product kan krijgen.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven