"De Nederlandse uitwerking staat haaks op de Europese en Nederlandse doelstellingen"

Biologische verordening is volgens Vakcentrum actueel voorbeeld van 'controledruk'

Afgelopen woensdag (23 maart) werd in de commissie Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer gesproken over regeldruk. Het Vakcentrum, brancheorganisatie voor zelfstandig retailondernemers, pleitte er in aanloop van dit overleg voor om in discussies over regeldruk ook de 'controledruk' mee te nemen. Immers voor ondernemers zijn niet alleen de regels van belang, maar vooral de manier waarop controlerende diensten de regels uitwerken en controleren.

Biologische verordening als actueel voorbeeld
Een actueel voorbeeld dat in dit verband aan de orde komt is de Nederlandse uitwerking van de Europese biologische verordening. Het Vakcentrum is van mening dat er ten onrechte te weinig gebruik is gemaakt van de mogelijkheden tot vrijstelling. De verordening is er op gericht de consument te beschermen en de aanduiding 'biologisch' te bewaken. Toezichthouder Skal hanteert vervolgens volgens het Vakcentrum te veel verzwarende voorwaarden om de naleving van de verordening te garanderen. Met als gevolg verplichte certificering, dubbele controles en extra administratieve lasten. Dit leidt er toe dat veel ondernemers zowel in supermarkten als in speciaalzaken, onverpakte biologische producten uit de verkoop halen of alsnog gaan voorverpakken. Daarmee staat de Nederlandse uitwerking dus haaks op de Europese en Nederlandse doelstellingen gericht op meer verkoop van biologische producten en minder verpakkingen.

Het Vakcentrum verzet zich al langere tijd verzet tegen de rigide uitwerking van de Europese verordening zoals die nu in Nederland voorligt. Verzet waarbij sinds kort ook andere brancheorganisaties zijn aangesloten.

Uitwerking kan eenvoudiger
Nu ondertussen ook blijkt dat verschillende andere lidstaten een eenvoudigere uitwerking kiezen, met steekproeven en minder intensieve inspecties, blijft het Vakcentrum aandringen op een meer hanteerbare uitwerking van de Europese biologische verordening en uitstel van inspecties op de winkelvloer. Mede op aandringen van het Vakcentrum heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk een onderzoek gestart naar de uitwerking van de biologische verordening. Het ministerie van Economische Zaken en klimaat heeft aangegeven de resultaten van het onderzoek serieus te nemen. Vanuit het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is aangegeven dat Skal wel controleert maar tot 1 juli geen boetes zal geven. Ofschoon het Vakcentrum verheugd is over deze mededeling heeft zij de Tweede Kamer (zowel direct alsook via Koninklijke MKB Nederland) verzocht maatregelen te nemen die ertoe leiden dat alle winkeliers onverpakte biologische producten kunnen verkopen zonder onevenredige financiële en administratieve verplichtingen.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven