Zorg over situatie in Oekraïne is groot

ABZ Diervoeding realiseert wederom ook in bio-sector meer afzet

Coöperatie ABZ De Samenwerking U.A. heeft de jaarrekeningen van de voormalige coöperaties ABZ Diervoeding en De Samenwerking naar volle tevredenheid afgesloten. Beide coöperaties kenden een positieve klantenbalans, een prima afzetontwikkeling en een prima financieel resultaat.

De start van 2022 is uitstekend. De zorg over de situatie in Oekraïne en de gevolgen voor de grondstoffenmarkt ten aanzien van beschikbaarheid en prijzen is daarentegen groot.

ABZ Diervoeding
Coöperatie Arkervaart-BramecoZon U.A. realiseerde een afzet van 615.000 ton mengvoeders. De afzet lag hiermee, op basis van 52 weken, ruim twee procent hoger dan in 2020. Vooral in pluimvee- en varkensvoeders werd een mooie afzetstijging gerealiseerd. Wederom werd ook in de biologische sector meer afzet gerealiseerd. Totaal een prima resultaat in een licht krimpende markt.

Financieel sloot ABZ Diervoeding het jaar af met een resultaat na belastingen van ruim 2,7 miljoen euro. Bijna 1,3 miljoen euro hiervan wordt middels een nabetaling uitgekeerd aan de leden wat resulteert in een nabetaling van € 0,30 per 100 kilogram mengvoeders. De coöperatie staat de komende jaren voor stevige investeringen om het succes in maatwerkvoeders verder uit te bouwen en de klantbediening verder te verbeteren.

De Samenwerking
De Coöperatieve Landbouw Vereniging ‘De Samenwerking’ u.a. realiseerde een afzet van 114.000 ton mengvoeders. De afzet lag hiermee precies op hetzelfde niveau als in 2020. De positieve klantenbalans had hier een sterke positieve bijdrage in. De hoeveelheid melkveevoeders die per bedrijf werd afgenomen, was wat lager ten opzichte van 2020 ten gevolge van de naar verhouding matige melkprijs in combinatie met gestegen voerkosten. Financieel sloot De Samenwerking het jaar af met een resultaat na belastingen van ruim 90.000 euro. De coöperatie hanteerde met name in de tweede helft van het jaar een scherpe prijsstelling. De kostenstijgingen ten gevolge van hogere grondstofprijzen en hogere energieprijzen werden deels doorberekend aan de klanten. Het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Start 2022
De nieuwe coöperatie ABZ De Samenwerking U.A. maakt samen met het in januari 2022 overgenomen Bosgoed Diervoeders, een uitstekende start in 2022. De fabrieken zijn goed bezet en medewerkers van de drie voormalige bedrijven weten elkaar goed te vinden en werken graag samen. "Wat ons bindt is de gezamenlijke passie voor de Nederlandse veehouderij, dieren en voeding", vertelt Marcel Roordink, algemeen directeur. "Elke dag onderdeel uit maken van de Nederlandse voedselketen is iets waar we trots op zijn en wat ons energie geeft. Energie om continu te verbeteren en ons aan te blijven aanpassen in een snel veranderende wereld."

Oekraïne
"In onze gedachten zijn wij elke dag bij de mensen in het door oorlogsgeweld getroffen Oekraïne. Hoe de oorlog zich verder ontwikkelt is nog ongewis. Wel is duidelijk dat de impact op de prijsstelling van grondstoffen, diervoeders en meststoffen op korte en middellange termijn groot is. Voor sommige producten is ook de beschikbaarheid krap. Het team van ABZ De Samenwerking stelt alles in het werk om de gevolgen voor de leden te beperken."

"De in de coronaperiode opgestarte grondstoffen webinars die wij voor onze leden/afnemers organiseren voorziet in een grote behoefte naar informatie over de ontwikkelingen in Oekraïne en de gevolgen voor de agrosector."

Ledenraad en jaarvergadering
De jaarcijfers en de resultaatbestemming werden door de Ledenraad goedgekeurd. De Ledenraad benoemde één nieuwe commissaris: de heer Jaco Geurts uit Scherpenzeel. De commissarissen Erik van Valkengoed uit Leusden en Jan Vermeer uit Moergestel waren aftredend en niet herbenoembaar. Na een verdienstelijke bestuurlijke periode namen zij afscheid van de Raad van Commissarissen.

De Ledenraadsvergadering werd voorafgegaan door vijf regionale bijeenkomsten waarin de leden geïnformeerd werden over de jaarcijfers en de actuele ontwikkelingen bij de coöperatie.

De opkomst van de ledenbijeenkomsten was uitstekend en laat daarmee de betrokkenheid van de leden bij hun coöperatie zien.

Voor meer informatie: www.abzdiervoeding.nl  


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven