Deltaplan Biodiversiteitsherstel publiceert Kennis- en innovatieagenda voor biodiversiteit

Om de biodiversiteit in Nederland te herstellen, zijn kennis en innovatie hard nodig. Daarom publiceerde stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel deze week de Kennis- en innovatieagenda voor biodiversiteit. Dit gebeurde tijdens een online bijeenkomst waar meer dan 100 partners, supporters en andere geïnteresseerden aanwezig waren. De agenda benoemt de kennis- en innovatieopgaven voor biodiversiteitsherstel. Met deze opgaven wil het Deltaplan alle betrokken stakeholders mobiliseren om samen aan de slag te gaan om biodiversiteit te herstellen.

Inhoud van de agenda
Voor zeven domeinen, te weten landbouw, bos, water, openbare ruimte, natuur, stad en financiële sector, zijn na een zeer uitgebreide stakeholderconsultatie de meest urgente kennis en innovatie-opgaven voor biodiversiteitsherstel bepaald. Per domein zijn 7 tot 10 innovatie-opgaven geïdentificeerd en ook de belangrijkste belemmeringen voor kennisimplementatie. Er is gekeken naar de grote innovatie-opgaven met betrekking tot biologische processen, technische innovatie, sociale economische vraagstukken en vragen inzake regelgeving.

Daarnaast wordt in de agenda stilgestaan bij meer overkoepelende, integrale onderzoeksthema's. De kennis- en innovatieopgaven zijn geduid op basis van complexiteit, toepasbaarheid van kennis en impact op biodiversiteit. Hiermee wil het Deltaplan duidelijk maken in welke onderzoeksprogramma's de kennisopgaven zouden moeten landen.

Reflecties op de agenda
Hans Hillebrand van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit reageerde enthousiast op de agenda en gaf aan: "Wij als LNV gaan dankbaar gebruik maken van dit document en denken graag mee met dit netwerk over de vervolgstappen." Martijn Los van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek vult aan: "NWO brengt wetenschap, beleid en praktijk bij elkaar en dit document met directe feeling met het veld is voor de synergie heel waardevol!"

Liesje Mommer van Wageningen University & Research vertelde dat uit de agenda duidelijk naar voren komt dat er vooral grote opgaven liggen op het sociaal-economische domein om te komen tot biodiversiteitsherstel. Annemarie Breukers van TKI Agro & Food benadrukte het belang om ook voor kleine initiatieven samenwerking tussen onderzoek en praktijk te realiseren die ervoor zorgen dat zaken in beweging komen. Marcel Belt van Hoogheemraadschap van Delfland pleitte ervoor om de quick wins die in de agenda staan genoemd nu snel op te pakken.

Volgende stappen
Theo Vogelzang van Landschappen NL gaf ook een reflectie en merkte op dat om de agenda te koppelen aan de praktijk, de volgende stap zou moeten zijn om concreet af te spreken als overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen wie nu waarmee aan de slag gaat.

Dit werd beaamd door Koos Biesmeijer van Naturalis. Hij benadrukte daarbij het belang van samenwerking tussen de verschillende maatschappelijke actoren. Juist hierin kunnen we volgens hem veel leren van de natuur. "Natuur is de ultieme netwerker. Er is geen boom die zonder schimmel kan leven, en bijna geen plant zonder bij en andersom. Als Deltapan hebben we het netwerk om met elkaar de kennis- en innovatieagenda tot een succes te brengen."

Klik hier om naar de agenda te gaan.

Lees meer op www.samenvoorbiodiversiteit.nl.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven